Pomenuti program obezbjeđuje grantove za doktore nauka iz Bosne i Hercegovine koji žele da predaju ili da obavljaju postdoktorska naučna istraživanja na institucijama u Sjedinjenim Američkim Državama tokom jednog semestra ili jedne akademske godine.

Rok za prijavu je 27. novembar 2015. godine

Prijavljivanje se vrši putem sljedećeg linka.

Više informacija u prilogu, kao i na zvaničnoj web stranici.

(UNTZ)