UNTZ: Konkurs za upis studenata na II i III ciklus studija u akademskoj 2015/16. godine [VIDEO]

Univerzitet u Tuzli raspisao je Konkurs za upis studenata na drugi (master/magistarski) i treći (doktorski) ciklus studija na fakultetima Univerziteta u akademskoj 2015/16. godini.


Foto: Svečana akademija prijema 39. generacije brucoša u akademsku zajednicu
Foto: Svečana akademija prijema 39. generacije brucoša u akademsku zajednicu

Konkursi ostaju otvoreni 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja (09.10.2015. godine).

Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom, uz naznaku “Prijava na Konkurs za upis na drugi/treći ciklus studija” i naznakom fakulteta, dostaviti na adresu:

Univerzitet u Tuzli
Ul. Dr Tihomila Markovića br.1
75000 Tuzla

Više informacija u dokumentima u prilogu:

(STUDOMAT.ba)