Neizvjesna sudbina Univerziteta u Tuzli

Rasprava o Nacrtu zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona, koji je Skupština TK usvojila na posljednjoj sjednici, sa poslanika se prenijela na tuzlansku akademsku zajednicu.


Foto: Klix.ba
Foto: Klix.ba

Zvaničan stav Senata i naučno-nastavnih vijeća fakulteta Univerziteta u Tuzli trebali bi biti poznati u narednih nekoliko dana.

Nacrtom zakona o visokom obrazovanju TK uređuje se sistem, uslovi i način obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja, finansiranje, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje ove djelatnosti na području kantona.

Inače, nacrt ovog zakona na posljednjoj sjednici Skupštine TK izazvao je oštru raspravu poslanika.

Naime, njime se također precizira i izbor te struktura rukovodstva Univerziteta u Tuzli i visokoškolskih ustanova, oko čega je bilo i najviše rasprave.

Shodno pomenutom, bez saglasnosti Vlade TK više neće biti moguć izbor rektora i dekana, a sam zakon uvodi i privatne univerzitete u akademski prostor ovog kantona.

Opozicija smatra da ovaj nacrt zakona vodi ka politizaciji obrazovanja, dok u vladajućoj većini smatraju da je nacrt dobra podloga za poboljšanje obrazovanja na području TK.

Iz Vlade TK ističu da je krajnji cilj jedinstven zakon koji će konačno urediti oblast visokog obrazovanja na ovom području.

Hasanović: Grubo se narušava autonomija Univerziteta u Tuzli

Dekan Pravnog fakulteta u Tuzli Izudin Hasanović kaže da je Nacrt zakona o visokom obrazovanju TK preduhitreno donesen, a u procesu njegove pripreme izostavljene su konsultacije sa članovima akademske zajednice, profesorima, studentima te nevladinim sektorom.

– Nije mi jasno čemu ovolika žurba sa usvajanjem nacrta ovog zakona, a koji nije dobio ni dovoljnu većinu u Komisiji za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine TK. Prema sadržaju nacrta zakona grubo se narušava autonomija Univerziteta u Tuzli i zbog toga smatram da ima niz nedostataka te da na ovaj način i u ovoj proceduri nije trebao da ide. Trebalo se sačekati da akademska zajednica i nastavnici učestvuju, jer se njih najviše tiče, naglašava Hasanović.

Hasanović dodaje da postoji niz prijedloga koje su uputili čelnici fakulteta Univerziteta u Tuzli. Međutim, kako tvrdi, oni nisu ugrađeni u već pomenuti nacrt zakona.

– Zbog toga će biti održana vanredna sjednica naučno-nastavnog vijeća, a poslije toga i sjednica senata sa kojeg ćemo uputitu zaključke, nastavlja Hasanović.

Na upit da li će Vlada i Skupština TK uvažiti primjedbe akademske zajednice on kaže:

– Nisam siguran da li će uvažiti, ali sam uvjeren da će akademska zajednica predložiti rješenja koja će omogućiti da se popravi kvalitet ovog zakona koji bi omogućio bolje funkcionisanje Univerziteta u Tuzli, odgovara prvi čovjek Pravnog fakulteta u Tuzli.

Delić: Zakon napisan na način da unaprijed privilegira privatni i profitni interes

Profesor sociologije, ekonomske sociologije i sociologije prava na Univerzitetu u Tuzli Zlatan Delić smatra da zakon o visokom obrazovanju TK neće biti usvojen bez rasprave između Senata Univerziteta u Tuzli, akademske zajednice i predstavnika Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK.

– Gledano sa stručnog stajališta, može se reći da je zakon osmišljen i napisan na način da unaprijed privilegira korporativni, tržišni, privatni i profitni interes, a da zanemaruje javni, što je u dosadašnjem stanju ove ekonomsko-političke tranzicije veliki ustupak netransparentnim načinima organizacije visokog obrazovanja. Univerzitet u Tuzli nema osiguranu budućnost ukoliko se ne povede javna, odgovorna i uravnotežena rasprava o tome kakvi nama univerziteti u BiH trebaju te da li se univerziteti u BiH mogu posmatrati samo kao biznis i kao poligon za brzo bogaćenje, kaže Delić.

Viši asistent na Filozofskom fakultetu u Tuzli Šejn Husejnefendić smatra da je ovaj nacrt zakona “legalan način da se uspostavi upravljanje Vlade TK nad tuzlanskim Univerzitetom, konkretno nad izborima dekana fakulteta i rektorom ove visokoškolske ustanove”.

– Ako se intelektualci ne oglase i jasno ne kažu ‘ne’ ovome, to je početak kraja Univerziteta u Tuzli. Mislim da će se ovih dana pustiti i konačno glas akademske zajednice, a u proceduri je formiranje stavova gdje se očekuje jedna protestna nota, ističe Husejnefendić.

(Klix.ba)