Kvizomat: Samo studenti mogu dobiti 8/8 na ovom kvizu

Da li možete imati 8/8 tačnih odgovora?


Mnogi ljudi kažu da je period studiranja najljepši u cijelom životu. Studenti će u toku semestra možda i pomisliti da je to najljepši period njihovog života, ali kada dođu ispitni rokovi tada počinje prava patnja i ono vječito studentsko pitanje: “Što je meni ovo trebalo?”

Advertisements

Studentski život donosi mnoštvo različitih stvari, postaješ ipak malo odgovornija osoba i napokon pronalaziš svoje mjesto u svemiru.

Advertisements

Ako ste studenti (nema veze da li studirate duže ili ste brucoši) trebali bi ostvariti odličan rezultat na ovom kvizu koji će znati riješiti samo studenti.

Da li možete imati 8/8 tačnih odgovora?

 1. 1 Kako se zove student koji je tek krenuo na fakultet?

  1. Brucoš
  2. Apsolvent
  3. Imatrikulant
  Tačno!
  Netačno!
 2. 2 Koliko radnih sati iznosi 1 ECTS bod?

  1. 25 - 30
  2. 12 - 20
  3. 40 - 60
  Tačno!
  Netačno!
 3. 3 Po kojem gradu je dobio ime proces obrazovanja po kojemu se obrazuje većina studenata u Europi (uključujući neke fakultete u BiH)?

  1. Milano
  2. Napulj
  3. Bologna
  Tačno!
  Netačno!
 4. 4 Koji je maksimalan broj ECTS bodova na diplomskom studiju?

  1. 120
  2. 150
  3. 180
  Tačno!
  Netačno!
 5. 5 Koji je ovo fakultet?

  1. Pravni fakultet u Sarajevu
  2. Ekonomski fakultet u Sarajevu
  3. Fakultet političkih nauka u Sarajevu
  Tačno!
  Netačno!
 6. 6 Student koji nije diplomirao u roku utvrđenom za studenta apsolventa i koji se vodi u evidenciji visokoškolske ustanove bez obveze obnavljanja završne godine studija u kojem statusu može ostati do roka utvrđenog statutom visokoškolske ustanove zove se:

  1. Apsolvent
  2. Imatrikulant
  3. Vanredni student
  Tačno!
  Netačno!
 7. 7 Kada "prosječan" student počinje učiti?

  1. Odmah nakon predavanja
  2. Sutra
  3. Danas
  Tačno!
  Netačno!
 8. 8 Osnovna nastavna odnosno naučno-nastavna/umjetničko-nastavna podorganizaciona jedinica odsjeka/fakulteta koja pokriva jednu granu ili segment unutar naučnog polja koje se izučava na fakultetu se naziva...

  1. Dekanat
  2. Rektorat
  3. Katedra
  Tačno!
  Netačno!

Kvizomat: Samo studenti mogu dobiti 8/8 na ovom kvizu

Kreirano
 1. Rezultati kviza
  Tvoj rezultat
  Tačno!
  Podijeli rezultate sa prijateljima
 2. Rezultati kviza

  Tvoj rezultat
  Tačno!
  Podijeli rezultate sa prijateljima