Tags : kviz

Koji je tvoj najveći izvor stresa?

Vrijeme je pravljenja skripti, čitanja bilješki sa predavanja i spremanja ispita za ljetni ispitni rok. Sigurno vrijeme velikog stresa za svakog studenta, ali da li znate šta kod studenata