Konkurs za dodjelu 10 stipendija studentima svih akreditovanih visokoškolskih ustanova na teritoriji Bosne i Hercegovine

PIK d.o.o. Sarajevo raspisuje konkurs za dodjelu 10 stipendija redovnim i samofinansirajućim studentima visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini za akademsku 2019/2020. godinu.


Studentima će u akademskoj 2019/2020. godini biti dodijeljeno 1000 KM kroz deset (10) jednakih mjesečnih rata od 100,00 KM.

Advertisements

I

Opšti kriteriji za dodjelu stipendija:

Za dodjelu stipendija mogu konkurisati redovni i samofinansirajući studenti koji imaju prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine i koji ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

 • Da su državljani Bosne i Hercegovine;
 • Da su redovni studenti I ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama na teritoriji BiH;
 • Da ne primaju stipendiju iz drugih izvora stipendiranja;
 • Da nisu zaposleni na određeno ili na neodređeno vrijeme;

Posebni kriteriji za dodjelu stipendija:

 • Akademski esej ili tekst na temu “Analiza trenutnog stanja i prijedlog mjera poboljšanja na OLX.ba.”
 • Poželjno  učešće  na  odabranim  domaćim  ili  međunarodnim  studentskim  programima  ili projektima vezanim za  poduzetništvo, startup-e i inovacije;
 • Poželjno iskustvo u pokretanju vlastite poslovne ideje u formi koncepta, prototipa, patenta ili publikacija  naučnog, eksperimentalnog ili drugog stručnog rada.
 • Pitch prezentacija vlastite ideje, startupa, patenta ili projekta na kojem trenutno rad

II Potrebna dokumentacija:

Kao dokaz o ispunjavanju uslova navedenih u tački I ovog konkursa, studenti su dužni priložiti:

Advertisements
 • Uvjerenje o državljanstvu;
 • Ovjerena izjava studenta da ne prima stipendiju ili sličnu potporu po nekoj drugoj osnovi;
 • 3otvrdu o redovnom studiju;
 • Kopiju svjedočanstva o završenim razredima srednje škole (za studente koji su upisali prvu (I.) godinu);
 • Ostala dokumentacija propisana posebnim kriterijima za dodjelu stipendija;

III

Lista prioriteta kandidata koji ispunjavaju uslove iz tačaka I i II konkursa utvrđuje se na temelju postignutog uspjehapopisanim u opštim i posebnim kriterijima za dodjelu stipendija.

IV

Rok za podnošenje prijava je do 31.07.2019. godine. Potrebnu dokumentaciju slati na adresu: Pik d.o.o., Dejzina Bikića 2A., 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za dodjelu stipendija“. Napomena: Svi priloženi dokumenti moraju biti originali/ovjerene kopije.

V

Dobitnici stipendija će biti obaviješteni putem maila i/ili telefona. Spisak dobitnika će biti objavljen putem OLX.ba kanala: društvene mreže, blog, newsletter.

(STUDOMAT.ba)