Kanada nudi stipendije za PhD studij na Kvibeku

Vlada Kanade raspisala je konkurs za stipendije za PhD studij prirodnih, tehničkih nauka i matematike na Istraživačkom fondu Kvibeka - nauka i tehnologija (Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies – FRQNT).


kvibek kanada phd stipendije

Iznos stipendija varira od studija do studija. Tokom perioda od 36 mjeseci, stipendista može dobiti i do 60.000 američkih dolara. Pojedinačna isplata od 6.667 $ pokriva troškove u periodu od četiri mjeseca.

Treba naglasiti kako se stipendije dodjeljuju samo studentima koji su već primljeni na FRQNT, odnosno koji su upisani do 23. septembra ove godine.

Prilikom prijave, kandidati su dužni predati prepis ocjena sa svih godina dosadašnjeg studija, kopiju identifikacionog dokumenta, kopija diplome, potvrdu od urednika časopisa u kojima je kandidat objavljivao naučne radove, kao i dva pisma preporuke.

Rok za prijavu za stipendije je 1. novembar.

Prijave se podnose online na internet stranici FRQNT.

(Stipendije.ba)