Helsinški odbor za ljudska prava u RS: Oglas za prijem pripravnika

Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj (Bijeljina) raspisao je Konkurs za prijem 2 pripravnika/ce na jednu godinu pripravničkog staža.


Helsinški odbor za ljudska prava u RS

Uslovi:

  • lice koje konkuriše na ovaj konkurs mora biti iz kategorije djece poginulih boraca;
  • lice koje konkuriše na ovaj konkurs mora se nalaziti na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje;
  • lice koje konkuriše na ovaj konkurs treba da ima stečeno zvanje diplomiranog/e profesora/ice engleskog jezika, diplomiranog/e ekonomiste/ice, diplomiranog pravnika/ce.

Uz prijavu je potrebno dostaviti:

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

  • CV i motivaciono pismo;
  • Kopiju diplome o stečenom visokom obrazovanju.

Prijave dostaviti na email adresu: helcomm@teol.net sa naznakom: „prijava za radno mjesto pripravnika/ce“ ili lično na adresu: Helsinški odbor za ljudska prava u RS, ul. Nikole Tesle 2/10 – poštanski fah 126, 76300 Bijeljina (055/ 210-851).

Konkurs traje do 30. januara 2017. godine.

Konkurs za radno mjesto pripravnika/ce odobreno je Odlukom JU Zavoda za zapošljavanje Republike Srpke na osnovu Projekta podrške sticanja radnog iskustva mladih u statusu pripravnika u komponenti zapošljavanje djece poginulih boraca, saopšteno je iz Helsinškog odbora za ljudska prava u RS.

(STUDOMAT.ba)