FZZZ: Objavljeni spiskovi poslodavaca koji su aplicirali za aktuelne Programe zapošljavanja

Federalni zavod za zapošljavanje objavio je spiskove poslodavaca koji su aplicirali po raznim mjerama aktuelnog Programa sufinansiranja zapošljavanja i sufinansiranja sticanja prvog radnog iskustva, a u svojim aplikacijama su tražili posredovanje u zapošljavanju.


FZZZ cover

Federalni zavod za zapošljavanje objavio je spiskove poslodavaca koji su aplicirali po raznim mjerama aktuelnih Programa sufinansiranja zapošljavanja i sufinansiranja sticanja prvog radnog iskustva, a u svojim aplikacijama su tražili posredovanje u zapošljavanju.

Na web stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje, u meniju Aktuelni projekti/Programi zapošljavanja u 2014. godini, postavljeni su spiskovi poslodavaca koji su aplicirali za aktuelne Programe zapošljavanja.

Spiskove možete preuzeti u prilogu:

(fzzz.ba)