Fondacija 787 organizuje poduzetničku akademiju: BUSINESS STARTer

Fondacija 787, u okviru svog djelovanja, u periodu od maja do jula 2016. godine održava poduzetničku akademiju Business STARTer za mlade iz cijele Bosne i Hercegovine.


Akademija počinje višednevnim treningom koji se održava od 20. do 25. maja 2016. godine u Sarajevu i za cilj ima promovisanje poduzetničke kulture među mladima i povećanje prilika za osnivanje novih biznisa.

Advertisements

Program je usmjeren na sticanje znanja i vještine iz oblasti poduzetništva i liderstva koji su neophodni za aktivno učešće mladih u društveno-ekonomskim aktivnostima u BiH.

Između ostalog, učesnici/e programa će imati priliku uspostaviti dragocjenu mrežu profesionalnih kontakata koji mogu, u budućnosti ohrabriti/podržati njihove poduzetničke aktivnosti te, općenito, društveni aktivizam.

Pozivaju se zainteresirane mlade osobe iz Bosne i Hercegovine, od 20 do 26 godina, da dostave prijave na učešće u poduzetničkoj akademiju Business STARTer, najkasnije do 06.05.2016. godine.

Prijava treba sadržavati:

  • Curriculum Vitae
  • Kratko obrazloženje motiva prijave (do 300 riječi)

Molimo Vas da prijave dostavite u elektronskoj formi na e-mail adresu Fondacije 787: info@fondacija787.ba

Organizator pokriva troškove prevoza i smještaja učesnika/ca akademije.

Advertisements

O organizatorima

Fondacija za društveno-ekonomski razvoj 787 je neprofitna organizacije čiji je rad usmjeren na ekonomsko osnaživanje žena i mladih kroz poticanje poduzetništva, te podržavanje njihovog profesionalnog rasta i razvoja. Naše aktivnosti uključuju obrazovanje, informisanje, umrežavanje, pružanje usluga poslovnog razvoja, te zagovaranje za bolji položaj žena i mladih u bh. društvu.

Evropski fond za Balkan je zajednička inicijativa evropskih fondacija koja osmišljava, sprovodi i podržava inicijative sa ciljem jačanja demokratije, podsticanja evropskih integracija i afirmisanja uloge zemalja zapadnog Balkana u rješavanju novih izazova sa kojima se Evropa susreće.

Najnovija programska strategija Fonda, koja je fokusirana na tri osnovne oblasti – razvoj kapaciteta, razvoj politike i regionalnu saradnju, sprovodi se kroz glavne programe i odabrane projekte, zajedno sa nizom inicijativa koje su rezultat regionalnog identiteta EFB kao relevantnog aktera u ovim oblastima.

Sinergijski efekti ovih aktivnosti usmjereni su ka kontinuiranoj „evropeizaciji“ politika i praksi zemalja zapadnog Balkana na njihovom putu pridruživanja EU, integrišući izgradnju društvenih kapaciteta u regionu sa razvojem političkih platformi i kulturom regionalne saradnje.

(STUDOMAT.ba)