CMBEBIH 2017: Nova prilika za naučne radnike i studente iz Bosne i Hercegovine

Učešće na naučnim i stručnim skupovima, te objavljivanje radova odavno je važan preduslov za napredak u karijeri svim naučnim radnicima.


CMBEBIH 2017 Međunarodna konferencija o medicinskom i biološkom inžinjeringu ponovo u Sarajevu

Zahvaljujući Društvu za medicinski i biološki inžinjering u Bosni i Hercegovini, zainteresovani za oblast elektrotehnike, medicine, farmacije, mašinstva, prirodnomatematičkih nauka, stomatologije, biologije, hemije i srodnih oblasti, više ne moraju ići izvan naše države s ciljem profesionalnog usavršavanja i predstavljanja svog rada.

Razmjena iskustava sa kolegama, rasprave o aktuelnim temama, objavljivanje radova, prezentiranje rezultata istraživanja i donošenje smjernica vezanih za razvoj određenih oblasti neki su od benefita učešća na naučnim skupovima. Naučni radnici i studenti iz BiH sada imaju priliku učestvovati na jednom od najznačajnijih naučnih skupova u jugoistočnoj Europi, i to upravo u Sarajevu.

Riječ je o Međunarodnoj konferenciji o medicinskom i biološkom inžinjeringu, koja će biti održana u martu 2017. godine, a okupit će neke od najpriznatijih i najpoznatijih naučnika iz cijelog svijeta.

– Odlazak u inostranstvo na slične događaje gotovo uvijek podrazumjeva velika ulaganja, te smo odlučili da zapravo mi budemo mjesto susreta naučnika, istraživača i studenata zainteresovanih za ove oblasti i da mi organizujemo jedan izuzetno kvalitetan, svjetski događaj, upravo u BiH, izjavio je Almir Badnjević, predsjednik Organizacionog odbora.

Projekat je podržala Međunarodna federacija za medicinski i biološki inžinjering (IFMBE), Institut inžinjera elektrike i elektronike (IEEE), a radovi će biti publikovani preko Springer Nature baza, što dodatno potvrđuje kredibilitet ovog događaja u svijetu.

Poziv za dostavljanje radova je otvoren, a više informcija može biti pronađeno na zvaničnoj web stranici www.cmbebih.com.

(STUDOMAT.ba)