Rifat Škrijelj izabran za novog rektora Univerziteta u Sarajevu

Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Rifat Škrijelj izabran je za novog rektora Univerziteta u Sarajevu na jučerašnjoj Izbornoj sjednici Senata UNSA.


Foto: UNSA
Foto: UNSA

Izborna sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu, kojom je predsjedavao senator prof. dr. Ivan Čavlović, dekan Muzičke akademije, održana je jučer, 12. maja 2016. godine.

Advertisements

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i Statutom Univerziteta u Sarajevu, za rektora Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2016–2020. godine, izabran je prof. dr. Rifat Škrijelj, koji je dobio najveći broj glasova senatora Univerziteta u Sarajevu.

Nakon što su usvojeni Izvještaj Komisije za provođenje procedure izbora rektora Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2016–2020. godine i Procedura provođenja glasanja za izbor rektora Univerziteta u Sarajevu, te imenovana Komisija za provođenje procedure glasanja za izbor rektora Univerziteta u Sarajevu, izvršene su usmene prezentacije programa rada kandidata za izbor rektora Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2016–2020. godine.

Kandidati za izbor na funkciju rektora bili su:

  • Prof. dr. Ejub Džaferović, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
  • Prof. dr. Rifat Škrijelj, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
  • Prof. dr. Faruk Čaklovica, redovni profesor Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
  • Prof. dr. Muharem Avdispahić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Nakon provedene procedure glasanja za izbor rektora Univerziteta u Sarajevu, usvojen je Izvještaj Komisije za provođenje procedure glasanja za izbor rektora Univerziteta u Sarajevu.

Advertisements

Nakon obavljenog glasanja kojem su pristupila 42 senatora Univerziteta u Sarajevu, Komisija je konstatovala broj glasova koje je dobio svaki od kandidata:

  • prof. dr. Ejub Džaferović – 3 glasa
  • prof. dr. Rifat Škrijelj – 28 glasova
  • prof. dr. Faruk Čaklovica – 3 glasa
  • prof. dr. Muharem Avdispahić – 7 glasova

Jedan glasački listić je bio nevažeći.

Mandatni period izabranog rektora Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifata Škrijelja počinje 1. oktobra 2016. godine, navodi se na kraju saopštenja iz Službe za odnose s javnošću UNSA.

Prilozi:

(STUDOMAT.ba)