ZDK: Konkurs za dodjelu stipendija za studijsku 2020/2021.godinu

Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona raspisuje konkurs za dodjelu stipendija studentima - braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2020/2021.godinu.


zdk.ba

Sredstva su namijenjena stipendiranju studenata redovnog studija (redovni i samofinansirajući studij prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja) na visokoškolskim ustanovama, branilaca i članova njihovih porodica u studijskoj 2020./2021.godini osiguravaju se sredstva u Budžetu Kantona u visini od (najmanje) 10% ukupnih budžetskih sredstava Ministarstva za boračka pitanja u 2021. godini.

Advertisements

Visina stipendije određuje se u sljedećim iznosima:

1) za prvu godinu studija – 800 KM;
2) za drugu i ostale godine studija -1200 KM.

Isplata stipendija se vrši u osam jednakih mjesečnih rata koje iznose :

Advertisements

1) za prvu godinu studija -100 KM;
2) za drugu i ostale godine studija – 150 KM.

Više o načinu prijave za konkurs, te uslovima prijavljivanja za isti pogledajte na web stranici zdk.ba, klikom ovdje.

Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju nadležnim službama za branilačko-invalidsku zaštitu u gradu/općinama u kojima imaju prebivalište i u kojima mogu dobiti obrasce za prijavu i sve potrebne informacije o postupku izbora kandidata.