Zašto upisati master studije?

Ako želiš da unaprijediš svoje znanje u određenoj oblasti, ili temi, onda su master studije pravi izbor za tebe. Osim toga, master studije poboljšavaju ti izglede za početak i razvoj karijere.


Zasto na master
Foto: 2TM

Kao budućeg master studenta, očekuje te intenzivno učenje uz primjenu stečenih znanja u praksi.  Ali, šta su zapravo master studije i kakav efekat mogu da imaju da razvoj tvoje karijere? U redovima ispod saželi smo sve što mislimo da treba da znaš, pa krenimo redom!

Šta su master studije, odnosno master diploma?

Master diploma je akademska kvalifikacija koja se dodjeljuje na postdiplomskom nivou pojedincima koji su uspješno prošli studije pokazujući visok nivo stručnosti u određenoj oblasti. Studenti koji diplomiraju sa master diplomom treba da posjeduju napredno znanje o specijalizovanom korpusu teorijskih i primenjenih tema, visok nivo vještina i tehnika povezanih sa njihovom izabranom predmetnom oblasti, kao i niz prenosivih i profesionalnih vještina stečenih kroz fokusirano učenje i istraživanje.

Koje sve vrste master studija postoje?

Najčešći tipovi master diploma su Master of Arts (MA) i Master of Science (MSc). Najveća i najočiglednija razlika između ove dvije titule je vrsta discipline u kojoj se svaka kvalifikacija nudi. Kao što ime sugeriše, MA se obično dodjeljuje iz predmeta umjetnosti ili humanističkih nauka. S druge strane, MSc možeš dobiti iz oblasti nauka, tehnologije, inženjerstva i matematike. Stvari ipak nisu tako jednostavne! Postoji mnoštvo disciplina iz kojih se može dodijeliti bilo koja kvalifikacija. Ovo je najčešće prisutno u društvenim naukama (kao što su psihologija, antropologija, geografija ili ekonomija).

Osim prema vrsti discipline, master programi se mogu razlikovati i po svom trajanju (najčešće je to jedna do dvije godine), kao i po modalitetu odvijanja nastave: postoje čak i master programi koji su organizovani online, ali je njihov izbor manji.

Zašto je važno dalje školovanje nakon osnovnih studija?

Na današnjem tržištu rada, traži se uža specijalizacija za pojedine oblasti, a usmereno znanje kakvo pružaju master studije upravo ti daje takvu prednost. Osim toga, samo posjedovanje master diplome može da ti pomogne da brže napreduješ na poslu, gradeći svoju karijeru od početnih do menadžerskih i liderskih pozicija. Važno je napomenuti i da u prosjeku, zaposleni sa master zvanjem zarađuju više od onih koji ga nemaju.

Danas je za uspješne karijere od izuzetnog značaja i konstantno, doživotno učenje i razvijanje sposobnosti. Na master studijama steći ćeš pripremu i naučićeš kako da dugoročno pratiš relevantne oblasti i  razvijaš svoje kompetencije.

Na kraju, na master studijama možeš da upoznaš ljude koji već imaju uspješne karijere, i ostvariš bolje odnose sa profesorima koji su eksperti u svojim oblastima i koji mogu da ti pomognu da pronađeš posao (networking).

Da li je moguće promijeniti usmjerenje nakon osnovih studija?

Da – donekle. Ne moraš isključivo da pohađaš master studije iz oblasti koja je bila tvoj predmet osnovnih studija, ali ne možeš ni da upišeš bilo koje master studije nakon bilo kojih osnovnih; to moraju da budu povezane ili koliko-toliko srodne oblasti.

Da li postoje posebni uslovi za upis master studija?

Za svaki master program, jasno su definisani uslovi pod kojima je moguće aplicirati. Najčešće postoji nekoliko alternativa, npr. master iz oblasti Data Science na Primorskom univerzitetu moguće je upisati ukoliko je kandidat završio osnovne studije iz oblasti matematike, ili je tokom osnovnih studija ostvario barem 30 kredita iz odgovarajućih matematičkih predmeta. Međutim, ovaj master program možeš da upišeš čak i ako ne ispunjavaš ove uslove, ali to moraš da nadoknadiš dodatnim kursevima i ispitima pre upisa ili tokom prve godine master studija.

Univerziteti u Sloveniji nude ti veliki broj master programa na koje još uvijek nije kasno da apliciraš. Kontaktiraj nas još danas i saznaj šta ti je sve potrebno da svoju akademsku karijeru nastaviš u Sloveniji. Ako odluka o izboru programa  još uvijek nije pala, mi možemo da ti pomognemo i pri izboru! Piši nam još danas i nastavimo zajedno tvoj akademski put! Uspjeh upisa sa 2TM je zagarantovan!