WEF: BiH ima najbolje matematičare, inženjere i fudbalere, a najgore političare i birokrate

Istraživanje WEF-a za 2013. pokazalo da BiH zauzima 27. mjesto, od ukupno 148 zemalja svijeta, prema procentu naučnika i inžinjera u odnosu na ostatak populacije, u čemu je među prvima u Evropi.


Foto: Ilustracija
Foto: Ilustracija

Istraživanje WEF-a za 2013. pokazalo da BiH zauzima 27. mjesto, od ukupno 148 zemalja svijeta, prema procentu naučnika i inžinjera u odnosu na ostatak populacije, u čemu je među prvima u Evropi.

Advertisements

Nakon što je reprezentacija Bosne i Hercegovine osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo koje se naredne godine održava u Brazilu, i time pokazala da BiH ima vrlo talentovane, kvalitetne i uspješne sportiste agencija Anadolija je istražila u kojim poljima BiH bilježi najveće uspjehe, a gdje zaostaje za ostalim zemljama u svijetu, prenosi portal “BUKA”.

Plasmanom u Brazil, BiH je na najbolji način pokazala da ima vrlo talentovane sportiste što jasno pokazuje i trenutna pozicija fudbalske reprezentacije BiH koja se na FIFA-inoj rang listi nalazi na 16. mjestu.

BiH je vrlo dobro u svijetu pozicionirana u oblasti kvalitete nastave iz matematike i prirodnih nauka. Prema posljednjem globalnom indeksu o konkurentnosti Svjetskog ekonomskog foruma (WEF) 2013.-2014, u oblasti kvalitete nastave iz matematike i prirodnih nauka, odnosno kvalitete matematičara i naučnika, BiH je na 13. mjestu od ukupno 148 zemalja, čime je rangirana u samom svjetskom vrhu u ovoj oblasti.

Isto tako, istraživanje WEF-a za 2013. godinu je pokazalo da BiH zauzima 27. mjesto, od ukupno 148 zemalja svijeta, prema procentu naučnika i inžinjera u odnosu na ostatak populacije, u čemu je među prvima u Evropi.

Takođe, BiH je u svijetu prepoznatljiva kao zemlja gdje se proizvode značajne količine električne energije, pa se tako od oko 150 zemalja našla na 15. mjestu u oblasti kvalitete dostupnosti električnoj energiji.

No, BiH se ne može pohvaliti kvalitetnim i visokorangiranim univerzitetima, ali ni tehnologijom jer se, prema istraživanju WEF-a, nalazi na 63. mjestu prema kvaliteti u oblasti visokog obrazovanja, dok zauzima 73. mjesto prema prisutnosti tehnoloških sredstava. Primjerice, prema institutu Webometrics, koji svake godine objavljuje rangiranje univerziteta u svijetu, nijedan bh. univerzitet se nije našao među 1.000 najboljih. Univerzitet u Sarajevu se našao tek na 1739. mjestu u svijetu.

BiH ima najgore političare u regiji

BiH je vrlo nisko rangirana po efikanosti političara, ali i po ekonomskom razvoju i kvaliteti javne infrastrukture.

Tako se, prema posljednjim podacima WEF-a, BiH nalazi na 85. mjestu prema povjerenju u političare, 73. prema prisutnosti nepotizma u javnom i privatnim firmama, 88. mjestu prema spremnosti nadređenih u upravi da prenesu nadležnost na podređene i 146. prema trošenju u javnoj administraciji. Samo na plate uposlenika u javnom sektoru u BiH godišnje se izdvaja oko 13 posto bruto domaćeg proizvoda (BDP), što je najviše u regiji, dok se u Makedoniji, primjerice, u tu svrhu izdvaja oko 5,5 posto BDP-a.

Određena istraživanja pokazuju i to da je BiH među prvima u svijetu i po broju političkih stranaka u odnosu na broj stanovništva, a taj broj se konstantno povećava, pa bi ih do opštih izbora 2014. godine moglo biti više od 200. U BiH je, naime, registrovano 190 političkih stranaka, slijedi Hrvatska koja, prema posljednjim podacima, ima 112 registrovanih političkih partija, što je nakon BiH najviše u zemaljama regiona.

Advertisements

Također, BiH u oblasti ekonomije i financija ne bilježi dobre rezultate, pa se tako prema visini bruto domaćeg proizvoda (BDP) nalazi na 105. mjestu, a na 93. mjestu u oblasti stabilnosti banaka, 79. mjestu prema visini javnog duga, 139. prema stepenu zadovoljstva potrošača i 125. prema lakoći pristupa povoljnim kreditima, kao i na 126. mjestu prema broju procedura potrebnih za pokretanje posla u BiH.

Nepovoljna klima za investiranje

BiH ima vrlo loš rejting i imidž u svijetu u oblasti uslova za investiranje i pokretanje novih kompanija. Prema posljednjem izvještaju Svjetske banke pod nazivom “Doing Business”, Bosna i Hercegovina se nalazi na 131. mjestu među 189 ekonomija po lakoći poslovanja. Također, prema posljednji podacima, BiH se od 148 zemalja nalazi na 116. mjestu prema poreskim opterećenjima u privredi i ekonomiji. U BiH je od svih zemalja Balkana potrebno najviše vremena potrošiti za otvaranje firme. Naime, prema posljednjim podacima, BiH se nalazi na 120. mjestu gdje je za otvaranje firme potrebno 37 dana. Primjera radi, u Makedoniji su potrebna samo dva dana.

Isto BiH je prema razvijenosti javne infrastrukture među najlošije pozicioniranim zemljama u Evropi. Na WEF-ovoj listi, BiH je prema kvaliteti javne infrastrukture zauzela 127. mjesto, 104. mjesto prema kvalitetu puteva, i tek 148. po kvaliteti i razvijenosti infrastrukture avionskog saobračaja.

Štaviše, najviše cijene za korištenje autoputeva u zemljama regije plaćaju upravo vozači u Bosni i Hercegovini. Posmatrano prema cijeni putarine na dionici Kakanj – Jošanica, čija dužina iznosi 45 kilometara, putarine u BiH po kilometru, u prosjeku, za putnička vozila iznosi 0,12 KM, odnosno 0,061 euro. S druge strane, najjeftinija putarina je u Makedoniji, 0,020 eura po kilometru.

Mlade i obrazovane teško zadržati u BiH

BiH se također nalazi među zemljama u koje najteže uspijevaju da zadrže svoje mlade, talentovane i školovane ljude. Tako je WEF-ovo posljednje istraživanje pokazalo da se BiH nalazi na 143. mjestu od ukupno 148 zemalja, prema kapacitetu da zadrži mlade i telantovane ljude, dok se nalazi na 140. mjestu da privuče talentovane ljude iz drugih zemalja. Određena istraživanja pokazuju da najveći problem sa sve većim odlaskom visokoobrazovanih mladih ljudi bilježe Srbija i Bosna i Hercegovina odakle godišnje oko 12.000 odnosno 10.000 obrazovanih osoba preseli u inostranstvo.

Također, BiH je u grupi zemalja u svijetu u kojima ne postoji dovoljan stepen jednakosti žena sa muškarcima u skoro svim sferama javnog života. Prema tome, posljednji rezultati WEF-a pokazuju da se BiH nalazi na 112. mjestu u oblasti participacije ženske populacije na tržištu rada.

Prema istraživanju Međuparlamentarne unije (IPU) za 2012. godinu, kojim je utvrđen procenat političke participacije žena u državnim parlamentima, BiH se nalazi na 60. mjestu od ukupno 189 zemalja. U Predstavničkom domu Parlamenta BiH, od 42 poslanička mjesta njih devet su popunile žene, što čini 21,4 posto ukupne zastupljenosti. U Domu naroda, među 15 delegata su dvije žene, što iznosi 13,3 posto. U Hrvatskoj i Makedoniji procenat žena u parlamentu je oko 25 odnosno 30 posto.

Zanimljivo je da se od ukupno 148 zemalja svijeta BiH nalazi na 40. mjestu prema broju korisnika interneta jer u BiH, prema WEF-ovom istraživanju, 65,4 posto stanovnika koristi internet što je najviše u regiji Balkana. Istovremeno, u BiH, koja se nalazi u grupi zemalja koje koriste najsporiji internet u Evropi, brzina interneta je oko 1,97 Mbps, dok je u Makedoniji 3,3 Mbps, Hrvatskoj 3,24 mbps i Albaniji 2,8 Mbps.

(buka.ba)