• Poznavanje samoga sebe je početak svake mudrosti.
  • Obrazovani um se može poigrati sa svakom mišlju bez da je prihvati.
  • Strpljenje je gorko, ali je njezin plod sladak.
  • Zadovoljstvo na poslu donosi savršenstvo u radu.
  • Upravo se u vrijeme najmračnijih perioda moramo fokusirati na svjetlo.
  • Ako želiš izbjeći kritiku ne govori ništa, ne radi ništa, budi ništa.