Veće cijene smještaja u studentskim domovima u Sarajevu?!

JU Studentski centar Sarajevo objavio je početkom augusta konačne rezultate konkursa za prijem studenata u studentske domove za 2012/2013. godinu, a za nekoliko dana znat će se i rang-lista primljenih studenata, kazao nam je Emir Kadrić, direktor ovog centra.


studentsko naselje bjelave

JU Studentski centar Sarajevo objavio je početkom augusta konačne rezultate konkursa za prijem studenata u studentske domove za 2012/2013. godinu, a za nekoliko dana znat će se i rang-lista primljenih studenata, kazao nam je Emir Kadrić, direktor ovog centra.

studentsko naselje bjelaveU domovima će smještaj dobiti 1.650 studenata, a mjesta će biti i za 250 onih koji će sami plaćati smještaj i ishranu.

“Ove godine imamo slobodnih kapaciteta, jer je HNK isključio studente da sudjeluju na konkursu za prijem studenata Univerziteta u Sarajevu za smještaj i ishranu po principu subvencije troškova. Zato smo ostavili mogućnost da, pored planiranog broja studenata, smještaj dobije i 250 samofinansirajućih”, rekao je Kadrić.

On je kazao da će se najavljena poskupljenja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, te gasa reflektovati i na domove koji će biti prinuđeni korigovati cijenu usluga.

“Ako se obistine najave, a volio bih da ne dođe do toga, bit ćemo prinuđeni da povećamo cijene smještaja. Ionako smo u dugovanjima prema dobavljačima, kantoni nam ne plaćaju redovno, tako da bi nova povećanja cijena samo produbila krizu u našoj ustanovi. U tom slučaju, nadležni bi trebali da naprave program zaštite studenata, tako da kantoni preuzmu veći dio tereta kako studenti to povećanje cijene ne bi osjetili previše, naveo je Kadrić, te podsjetio da trenutno studenti za smještaj plaćaju po 119, dok kantoni subvencioniraju sa 189 KM.”

Otplatni plan

Kadrić je dodao da ima pomaka sa isplatom dugovanja pojedinih kantona, među kojima je Srednjobosanski, koji je Studentskom centru uplatio prvu tranšu od 46.000 KM.

“Sa ovim kantonom smo dogovorili otplatni plan, tako da će oni u narednih 30 mjeseci na ovaj način otplaćivati svoj dug. Međutim, sa HNK-om nemamo nikakvih pomaka. Ostali kantoni će morati do početka nove školske godine izmiriti svoje obaveze i da uplate po 600.000 do 700.000 KM”, rekao je Kadrić.

 (oslobođenje)