Upisna politika na bh. univerzitetima nije prilagođena tržištu rada

 Upisna politika na bh. univerzitetima nije prilagođena tržištu rada

Na bh. visokoškolskim ustanovama upisna politika nije uopšte usklađena sa realnim potrebama tržišta rada i doprinosi da novi kadrovi samo popunjavaju mjesta na evidencijama zavoda za zapošljavanje u BiH.

Na bh. visokoškolskim ustanovama upisna politika nije uopšte usklađena sa realnim potrebama tržišta rada i doprinosi da novi kadrovi samo popunjavaju mjesta na evidencijama zavoda za zapošljavanje u BiH.

Sagovornici portala Klix.ba saglasni su u ocjeni da bi se ovaj problem mogao riješiti reformama u obrazovanju, kao i prenosom nadležnosti sa nižeg nivoa na viši.

U FBiH upisna politika je izuzetno fragmentirana

Kada je u pitanju Federacija BiH (FBiH), upisna politika izuzetno je fragmentirana i nalazi se u isključivoj nadležnosti kantona.

U postojećoj strukturi obrazovanja, svako od kantonalnih ministarstava obrazovanja vrši slobodnu procjenu broja studenata (na temelju prijedloga visokoškolskih ustanova) koji će se upisati na prvu godinu studija.

Planiranje razvoja visokog obrazovanja i upisne politike u kantonima ne donosi se na temelju analize upisa studenata u drugim kantonima ili u drugom entitetu.

Upisnom politikom nije previše široko razmotrena stopa nezaposlenosti između svršenih studenata različitih disciplina, iako bi kantoni i visokoškolske ustanove trebali vršiti opsežne analize potreba tržišta rada i potreba za VSS kadrovima, a ministarstva davati smjernice visokoškolskim ustanovama o sadržaju planova upisa ili načinu na koji bi trebali vršiti planiranje, uz uvažavanje autonomije visokoškolskih ustanova.

NASTAVITE ČITATI OVAJ ČLANAK

NAREDNA STRANICA »

Možda te i ovo zanima?