UNZE: Promovisano 588 diplomanata i 39 magistara nauka

Četvrta zajednička promocija završenika prvog i drugog ciklusa studija Univerziteta u Zenici, na kojoj je promovisano 588 diplomanata i 39 magistara nauka, održana je jučer u Gradskoj areni Zenica.


Promovisano 588 diplomanata i 39 magistara nauka (Foto: Oslobođenje)
Promovisano 588 diplomanata i 39 magistara nauka (Foto: Oslobođenje)

Četvrta zajednička promocija završenika prvog i drugog ciklusa studija Univerziteta u Zenici, na kojoj je promovisano 588 diplomanata i 39 magistara nauka, održana je jučer u Gradskoj areni Zenica.

Promovisano 588 diplomanata i 39 magistara nauka (Foto: Oslobođenje)
Promovisano 588 diplomanata i 39 magistara nauka (Foto: Oslobođenje)

Oni su pred rektorom UNZE Sabahudinom Ekinovićem položili svečanu izjavu nakon čega je uslijedilo tradicionalno bacanje kapa u zrak i slavlje. Promociji je prisustvovalo više od 2.500 ljudi, članova porodica diplomanata i njihovih prijatelja.

Tako je Univerzitet u Zenici promovisao diplomirane inženjere metalurgije, metalnih materijala, nemetalnih materijala, hemije, inženjere mašinstva, diplomirane inženjere mašinstva, proizvodne inženjere, profesore razredne nastave, profesore engleskog jezika i književnosti, njemačkog jezika i književnosti, matematike, turskog jezika i književnosti, profesore BHS (bosanski/hrvatski/srpski) jezika i književnosti, nastavnike matematike i informatike, razredne nastave, diplomirane pravnike, diplomirane ekonomiste, diplomirane medicinske sestre/tehničare, profesore islamske vjeronauke, diplomirane socijalne pedagoge i profesore odgoja i obrazovanja,  navodi Oslobođenje.

Takođe, promovisano je 39 magistara, od čega pet bolonjaca i 34 magistra nauka i to iz oblasti metalurgije i materijala, mašinstva, pedagoških nauka, oblasti društveno-političkih, biomedicinskih, ekonomskih i pravnih nauka, iz oblasti engleskog jezika i književnosti, matematike i informatike, te razredne nastave. Fikret Plevljak, premijer Zeničko-dobojskog kantona, je istakao kako je ovo “nova snaga Bosne, nova snaga našeg društva, ZDK-a”.

“Kada spojimo sve dodjele diploma na našim univerzitetima, onda možemo biti sigurni da ne postoje negativne energije koje mogu skrenuti Bosnu sa puta napretka. Poručujem svim našim građanima: Bosna će biti normalna, dobra i bogata zemlja u kojoj će svi živjeti”, rekao je Plevljak.

Rektor Ekinović je istakao kako mu je zadovoljstvo što je UNZE organizovao ovu promociju. Brojka od 588 diplomanata i 39 magistara nauka, uz promociju dan ranije pet doktora nauka, je, kako navodi Ekinović, veliki akademski kapacitet Zeničkog univerziteta.

Objasnio je da je u odnosu na prošlu godinu smanjen broj završenika u oblasti društvenih nauka, prije svega, u oblasti prava i ekonomije, a blago povećan broj završenika koji su završili tehničke i prirodne nauke.

Na sedam fakulteta Univerziteta u Zenici radi 400 nastavnika i saradnika, a studira oko 6.000 studenata.

(Oslobođenje)