UNSA: Senat zahtijeva od Vlade KS da imenuje članove Upravnog odbora

Senat Univerziteta u Sarajevu zahtijeva od Vlade Kantona Sarajevo da imenuje članove Upravnog odbora tog univerziteta koji su u njenoj nadležnosti, čime bi bila završena i procedura konstituiranja tog tijela i omogućen nesmetan rad te visokoškolske institucije.


pravni fakultet unsa

Senat Univerziteta u Sarajevu zahtijeva od Vlade Kantona Sarajevo da imenuje članove Upravnog odbora tog univerziteta koji su u njenoj nadležnosti, čime bi bila završena i procedura konstituiranja tog tijela i omogućen nesmetan rad te visokoškolske institucije.

Rektor Univerziteta u Sarajevu Muharem Avdispahić pojasnio je na jučerašnjoj pres-konferenciji da, prema Zakonu o visokom obrazovanju, UO Univerziteta u Sarajevu treba da broji ukupno 11 članova. Od tog broja, pet je predstavnika Univerziteta (od kojih jedan student), dok preostalih šest članova bira osnivač, odnosno Vlada KS-a, prenosi portal Klix.ba.

Precizirao je da su četiri profesora, kao predstavnici Univeziteta i jedan predstavnik studenata izabrani početkom septembra ove godine i njihovo članstvo niko ne može osporiti te da se otad čeka da Vlada KS-a izabere svoje predstavnike.

– Na Vladi KS-a je da odredi kojih šest članova su predstavnici osnivača u UO. Pritom je jedini legalan put da završe konkursnu proceduru koja je započela u julu ove godine, kazao je.

Reagirao je na činjenicu da “i dalje na vodećem univerzitetu u državi većinsku kontrolu u UO ima osnivač“ te ustvrdio da je to “protivno autonomiji Univerziteta, Okvirnom zakonu u kojem se država obavezala da će slijediti evropske politike u tom domenu te stvarnosti u BiH“.

Naveo je primjer Univerziteta u Banjoj Luci gdje osnivač imenuje tri člana, Univerzitet šest, četiri akademska zajednica, jedan neakademsko osoblje i jedan student. Slična situacija je i u Mostaru gdje je, po sastavu UO, većinski zastupljen Univerzitet.

– Predsjednika na tim univerzitetima daje univerzitet, a kod nas ga još daje Vlada KS-a, kazao je.

Dekan PMF-a Rifat Škrijelj koji je na pres-konferenciji sudjelovao u ime Grupacije prirodno – matematičkih i biotehničkih nauka, bio je zvanično involviran u proces odabira kandidata koje Vlada KS-a treba da imenuje.

– Bio sam jedan od pet članova Komisije koje je imenovala Vlada na prijedlog Ministarstva, a rješenje potpisao premijer. Ta komisija imala je zadatak da, po raspisanom konkursu, s liste odabere najkvalitetnije kandidate i sačini rang listu koju će, putem Ministarstva, proslijediti Vladi da bi se imenovalo pet članova i jedan predsjednik za UO Univerziteta, a prema Pravilniku koji je usvojila Vlada i u kojem su razrađeni kriteriji ko može biti biran, kazao je.

Naglasio je da je ta kompletna procedura započela u julu ove godine. Senat je, kaže, svoj posao završio, a na Vladi “se zastoj javio nakon kompletno okončane procedure“.

– Procedura je u potpunosti završena, konkurs je završen i ne može se poništavati nekoliko mjeseci kasnije. Bilo je dovoljno kvalitetnih kandidata da se može zadovoljiti i ravnopravnost spolova i nacionalna struktura. Najbezbolnije je da Vlada imenuje u UO članove koji su u njenoj nadležnosti i pomogne Sarajevskom univerzitetu u implementaciji Zakona o visokom obrazovanju, kazao je.

Profesor Škrijelj je spomenuo i tešku materijalnu situaciju u Grupaciji koju predstavlja, te današnji istup pred novinarima predstavio i „kao najavu ozbiljne pobune iz Grupacije prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka i fakulteta i instituta koji je čine prema Vladi, ako ne budu osigurana sredstva za posljednja dva mjeseca 2013. godine“.

– Kraj je novembra, a posljednju tranšu Univerzitet i fakulteti dobili su sredinom novembra, za septembar. U prvoj polovini ili sredinom decembra uplatit će nam za oktobar. Dva mjeseca kasne, a u januaru će možda kazati da za 11. i 12. mjesec nema novca.

To što Vlada govori da sad nema novca, treba da kaže gdje je novac. Gdje je preusmjeren novac koji je u 2012. bio namijenjen za visoko obrazovanje, kazao je prof. Škrijelj.

Za okončanje aktivnosti u vezi s imenovanjem UO Univerziteta založio se i Samir Arnautović iz Studentskog parlamenta te naglasio da “im nije jasan odnos Vlade prema visokom obrazovanju.“

– Zahtijevamo da se što prije Vlada odluči i da se formira UO Univerziteta da bi se pristupilo faktičkoj integraciji univerziteta i dobijanju akreditacije, kazao je.

Članovi Senata jučer su reagirali i na činjenicu da Vlada Kantona Sarajevo već neko vrijeme radi bez ministra u resoru obrazovanja te da ih to sprječava da rješavaju tekuće probleme.

U jučerašnjem susretu s novinarima podsjetili su i na podatak da imenovanjem članova UO Univerziteta u Sarajevu prestaju da postoje upravni odbori fakulteta, članica Univerziteta čime bi se ostvarila znatna ušteda novca.

(FENA/Klix.ba)