UNMO: Studirajte u Valensiji

Mogućnost razmjene studenata na Katoličkom Univerzitetu u Valensiji u zimskom semestru 2020/2021.


Nominovati se mogu samo redovni studenti prvog ciklusa sporta, psihologije, biznisa i administracije. Kvota je 2.

Advertisements

Svi zainteresovani studenti koji žele da ostvare razmjenu na Katoličkom Univerzitetu u Valensiji treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, dokaz o znanju engleskog jezika, prijedlog ugovora o učenju, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Potvrda o prosjeku se može tražiti i dobiti online putem eUNMO sistema. Prilikom slanja zahtjeva putem eUNMO sistema potrebno je poslati i mail studenskoj službi o tome da je zahtjev podnešen. Plaćanje se također može izvršiti online, s tim da se dokaz o uplati šalje mailom studentskoj službi fakulteta.

Studenti kojima treba dokaz o poznavanju engleskog jezika, treba da se jave na international@unmo.ba kako bi se organizovalo polaganje testa.

Za studente koji znaju španski jezik, dokaz o znanju jezika treba da bude nivo B1.

Advertisements

Nominacije studenta koji su tek upisali jedan od fakulteta Univerziteta, apsolvenata i imatrikulanata neće biti uzimane u obzir.

Lista fakultetskih koordinatora Univerziteta je dostupna na linku.

Korisni linkovi:

Ukoliko zbog pandemije COVID – 19 ne bude moguće ostvariti mobilnosti prihvaćenih nominacija, iste će biti implementirane u ljetnom semestru 2020/21.

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 18.05.2020 godine.