UNMO: Novi trendovi i sistemi IT-a na Univerzitetu

U nastojanju da prati svjetske trendove u oblasti informacijsko-komunikacijskih tehnologija Fakultet informacijskih tehnologija (FIT) Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru je nabavio novu bežičnu opremu renomiranog proizvođača (MikroTik).


mikrotik certif

U nastojanju da prati svjetske trendove u oblasti informacijsko-komunikacijskih tehnologija Fakultet informacijskih tehnologija (FIT) Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru je nabavio novu bežičnu opremu renomiranog proizvođača (MikroTik).

mikrotik certifMikroTik opremu koristi sve veći broj ISP (Internet Service Provider) organizacija. Iz FIT-a iznose uvjerenje da će i studentima biti zanimljivo i iznimno korisno upoznati se s radom MikroTik opreme. Nova oprema će se dijelom koristiti na nastavi Računarskih mreža, Komunikacijskih tehnologija kao i nastavi Sigurnosti i zaštite IS-a.

Prijave za MikroTik akademiju

Mikrotik akademija pri Fakultetu informacijskih tehnologija organizovana je po uzoru na Cisco Akademiju, te se pozivaju svi zainteresovani kandidati za MTCNA trening program, da se jave na e-mail mta@fit.ba.

Broj polaznika akademije je ograničen (maksimalno 20). Više informacija o akademiji i procesu obuke možete pogledati na stranici: mta.fit.ba. Mikrotik akademiju mogu upisati svi studenti bilo koje visokoobrazovne institucije u Mostaru.

Promocija DL sistema v3

U petak 21.9.2012 u 11:00 na Fakultetu informacijskih tehnologija Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru će se održati svečana prezentacija nove verzije platforme za distribuciju znanja (DLWMS3).

Prije desetak godina Fakultet informacijskih tehnologija pokrenuo je gotovo pionirski projekat na ovim prostorima – projekat razvoja i primjene Distance learning sistema (Sistema učenja na daljinu).

Stalna potreba za dobrim i raznovrsnim nastavnim materijalima, efikasnim upravljanjem i što lakšom dostupnosti i korišćenju nastavnih materijala od strane studenata, efikasne automatizacije i monitoringa cijelog procesa studiranja, obezbjeđenja parametara, podataka i procesa za evaluaciju i praćenje kvaliteta realizacije nastavnog plana i programa, uspjeha studenata u savladavanju nastavnog gradiva i svih drugih bitnih aspekata sistema dovela je do razvoja najnovije verzije sistema pod nazivom DLWMS3, koji je u potpunosti proizvod Fakulteta.

Uspješna akreditacija programa učenja na daljinu na Fakultetu informacijskih tehnologija, prva takve vrste u Bosni i Hercegovini, svakako će dati novi polet u razvoju ovog sistema, saopšteno je na zvaničnoj web stranici Univerziteta.

(STUDOMAT.ba)