Univerzitet u Tuzli obrazložio gdje ide novac od prijava za ispite koje kupuju studenti

Gdje ide novac od prijavnih obrazaca za ispite koje kupuju studenti u Tuzli?


skriptarnica

Studenti u Tuzli u Skriptarnici Univerziteta u Tuzli kupuju prijavne obrasce za ispite, a o toj temi već smo u više navrata pisali na STUDOMAT.ba. I u vrijeme pandemije, ispred Skriptarnice su se stvarale velike gužve dok su studenti čekali svoj red da kupe upisni materijal ili prijavne obrasce za ispite.

Studenti u Tuzli jedini u regiji čekaju u redovima i kupuju “papire” za fakultet?

Karton revolucija: Gdje ide novac kojim studenti plaćaju prijave za ispite?

Karton revolucija: Borba za online prijave ispita i vježbe uživo

Omladinski pokret “Revolt” Tuzla, obratio se Univerzitetu u Tuzli dopisom kojim je tražio pristup sljedećim informacijama:

1. Na osnovu kojeg internog akta Univerziteta u Tuzli se vrši naplata obrazaca prijava za ispite i čime je propisana cijena po prijavnom ispitnom obrascu?

2. Na koji načn se novčana gotovinska sredstva dobivena uplatom za ispitne prijavne obrasce uplaćuju na poseban račun Univerziteta (ukoliko se radi o vlastitom prihodu) ili u budžet Tuzlanskog kantona, obzirom da je poslovanje Univerziteta vezano za budžet TK. Zašto se kao dokaz o uplati studentima ne izdaje neki vid potvrde ili dokaza o uplati novčanih sredstava?

3. Koliki je ostvaren prihod Univerziteta prodajom prijavnih ispitnih obrazaca u akademskoj 2019/20. godini kao i u zimskom semestru akademske 2021. godine, te u koje novčane svrhe se troše navedena novčana sredstva.

Prenosimo vam odgovor Univerziteta u Tuzli na ovaj dopis koji je objavljen na FB stranici Karton revolucija.

odgovor untz