Univerzitet u Sarajevu ugovorio pretplate za Web of Science, Scopus i EBSCOhost

Da bi se ostvarila misija univerziteta, pristup najnovijim naučnim informacijama u oblasti nastave i istraživanja, planiranje naučno-istraživačkog rada na temelju dokaza i provođenje vrednovanja istraživačkih programa su od esencijalne važnosti.


Foto: DEPO.ba
Foto: DEPO.ba

Kako bi se ostvario pravovremen pristup kvalitetnim naučno-tehničkim informacijama, od 1. septembra 2016. godine osigurane su pretplate na citatne i agregatne baze podataka koje će zajednici nastavnika, istraživača, studenata i saradnika Univerziteta u Sarajevu omogućiti pristup najnovijoj tekućoj produkciji naučnih časopisa i knjiga (monografskih publikacija), kao i bibliografsko-citatnim bazama koje omogućuju praćenje pojave novih istraživanja (servisi tekućih upozorenja), kao i servise selektivne diseminacije informacija gdje bi svaki nastavnik, saradnik i student imali svoj istraživački profil i na dnevnoj i sedmičnoj osnovi dobivali automatizirane obavijesti o njihovom polju interesovanja. Agregatne baze punog teksta bi osigurale pristup cjelovitim izdanjima časopisa i knjiga, navodi se u saopštenju Službe za odnose s javnošću UNSA.

Ugovorene su pretplate za sljedeće baze podataka:

Web of Science je bibliografska i citatna baza podataka koja u svoja tri indeksa Social Sciences Citation Index, Science Citation Index i Arts and Humanities Citation index pokriva više od 18.500 recenziranih časopisa. Omogućava praćenje produkcije sa najvišim impakt faktorima, kao i citatne analize koje su od iznimne važnosti za nastavnike i saradnike prilikom priprema njihovih radova za objavljivanje u eminentnim publikacijama.

Ugovoreni period pretplate: 1. 9. 2016. – 31. 8. 2017. godine.

Scopus je najveća bibliografska i citatna baza za istraživanje recenziranih objava u naučnim časopisima. Scopus ima ugrađene alate koji omogućuju istraživačima da učinkovito prate, analiziraju i vizualiziraju istraživanja lako i na razini detaljnosti po njihovom izboru. Scopus nudi istraživačima brz, jednostavan i sveobuhvatan izvor za potporu istraživanjima u poljima tehničkih, medicinskih i društvenih nauka, kao i u umjetnosti i humanističkim naukama. Scopus nudi pristup preko 22,000+ naslova časopisa od preko 5,000 izdavača, preko 3,800 časopisa u otvorenom pristupu (zlatni put), preko 33 miliona zapisa. Također je ugovoren i pristup bazi podataka SciVal koja omogućava evaluaciju naučnoistraživačkog rada.

Ugovoreni period pretplate: 1. 9. 2016. – 31. 8. 2019. godine.

EBSCOhost je multidisciplinarna baza podataka punog teksta. Academic Search Complete sadrži više od 8500 periodika s punim tekstom, uključujući više od 7300 recenziranih časopisa. Osim punog teksta, ta baza nudi i indeksiranje i sažetke za više od 12 500 časopisa i ukupno više od 13 200 publikacija, uključujući monografije, izvješća, dnevni red konferencija itd. Baza podataka sadrži PDF dokumente sa sadržajem koji potječe čak iz 1887. godine. Većinu je teksta moguće pretraživati u PDF-u. Dostupne su i pretražive reference za više od 1400 časopisa. MasterFILE Premier sadrži cjelovite tekstove više od 1700 periodika još iz 1975. MasterFILE Premier obrađuje gotovo sva opća područja, ali i cjeloviti tekst gotovo 500 referentnih knjiga i više od 164 400 primarnih izvora te zbirku slika s više od 592 000 fotografija, karata i zastava. Baza podataka ažurira se svakodnevno putem portala EBSCOhost. Business Source Complete važna je znanstveno-poslovna baza podataka, koja sadrži vodeću zbirku bibliografskog i cjelovitog sadržaja. U opsežan materijal koji ta baza podataka sadrži uvrštena su i kazala i sažeci najvažnijih znanstveno-poslovnih časopisa još od 1886. godine. Sadrži i pretraživač citiranih referenci iz više od 1300 časopisa.

Ugovoreni period pretplate: 1. 9. 2016. – 31. 8. 2017. godine.

(STUDOMAT.ba)