LPR Centar: Besplatan kurs engleskog jezika za sve građane Zenice

LPR Centar u saradnji sa El-Roi Evropskim centrom za obrazovanje iz Londona nastavlja sa implementacijom projekta pružanja besplatne edukacije engleskog jezika za sve građane Zenice, a sa posebnim akcentom na socijalno ugrožene kategorije društva koje nisu u mogućnosti samostalno finansirati postojeće kurseve engleskog jezika.


LPR Centar Besplatan kurs engleskog jezika za sve građane Zenice

Kurs se sastoji od devet nivoa, a svaki nivo odgovara određenoj razini Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike. Polaznici nastavu pohađaju od one razine koja se utvrdi predtestiranjem koje je besplatno. Po završetku kursa, svaki polaznik dobiva besplatno polaganje završnog testa i Međunarodno priznat certifikat. Isti certifikat će moći koristiti prilikom apliciranja za zasnivanje radnog odnosa ili daljeg školovanja kako u Bosni i Hercegovini tako i van granica naše države.

Ovoj edukaciji mogu se priključiti i ostali građani koji ne potpadaju pod kategoriju socijalno ugroženih lica s tim da ta lica samostalno finansiraju samo udžbenik za svaki nivo koji košta 27,00 KM.

Pomenuti projekat se istovremeno implementira u 35 zemalja svijeta i prikupljena sredstva od mjesečnih članarina odlaze u fondove za socijalno ugroženu djecu širom svijeta.

Prijave su još uvijek u toku i vrše se putem zvanične web stranice Centra: www.centarlpr.com

(STUDOMAT.ba)