Univerzitet u Sarajevu i dalje najbolji u državi

Univerzitet u Sarajevu zadržao poziciju među 5% najboljih univerziteta u svijetu prema rangiranju Webometricsa.


U prvom preliminarnom izdanju za 2021. godinu Webometricsovog rangiranja Univerzitet u Sarajevu nalazi se na 1672. mjestu na svjetskoj listi u ukupnom poretku više od 31 hiljade visokoškolskih ustanova širom svijeta koje su obuhvaćene skriningom, ovaj put po tri kriterija: utjecaj/vidljivost, otvorenost i izvrsnost, što ga svrstava u prvih 5,39% svih univerziteta na ovoj listi.

Advertisements

Kada je u pitanju rangiranje za Evropu, Univerzitet u Sarajevu je na 649. mjestu od ukupno 5774 rangirana univerziteta.

Januarsko rangiranje je rađeno prema novoj metodologiji, tako da podaci iz prethodnih godina nisu uporedivi i nije moguće poređenje sa ranijim rezultatima rangiranja.

Naime, u odnosu na rangiranje iz jula 2020. godine došlo je do promjene metodologije u načinu izračunavanja rangiranja, tako da su u Cybermetrics laboratoriji, koja provodi prikupljanje i obradu podataka, za ovo rangiranje promijenili broj kriterija te su umjesto dosadašnja četiri podaci obrađivani za tri kriterija, stoga ova dva rezultata ne mogu biti poređena – zbog vrijednosti pojedinih segmenata koje se uzimaju u obzir kod izračuna.

U julskom rangiranju kriterij prisutnosti nosio je 5% ukupne vrijednosti, a u posljednjem, januarskom taj kriterij je ukinut. U kriteriju utjecaja procent je ostao nepromijenjen (50%). Transparentnost je ostala na istim vrijednostima (10%), dok je kriterij izvrsnosti sa 35% povećan na 40%, a i broj rangiranih univerziteta je povećan sa 30 hiljada na više od 31 hiljade, što je, naravno, reflektiralo i samo pozicioniranje na januarskoj listi. Stoga se januarsko rangiranje 2021. i julsko rangiranje 2020. godine moraju posmatrati odvojeno, bez poređenja, zbog promjene kriterija.

U okviru Webometricsovog Transparent rankinga, koji rangira univerzitete po citiranosti njihovih nastavnika i saradnika, Univerzitet u Sarajevu je rangiran na 1095. mjestu, što predstavlja značajan pomak od 135 mjesta u odnosu na prethodnu godinu, kada je Univerzitet u Sarajevu bio na 1230. mjestu. Transparent ranking koristi Google Scholar kao platformu za citatnu analizu, odnosno prikazuje broj citata koji su nastavnici i saradnici dobili u radovima svojih kolega iz cijelog svijeta.

Transparent ranking se bazira na 210 najcitiranijih nastavnika i saradnika sa svakog univerziteta. Ovogodišnji rezultat je Univerzitet u Sarajevu približio cilju: da se nađe među 1000 najboljih univerziteta u sljedećem rangiranju.