ASU Sarajevo: Savjetnicama za prevenciju seksualnog nasilja javilo se 16 osoba koje se smatraju povrijeđenim

Svih 16 ispovijedi o uznemiravanju odnosile su se na jednu osobu, sadašnjeg uposlenika ASU.


Komisija za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevo svakodnevno poduzima korake prema zaključcima koje je prethodno podijelila sa javnošću.

Advertisements

Akademija scenskih umjetnosti je već ove sedmice obavila prvi krug edukacije na temu prevencije seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u saradnji sa Atlantskom inicijativom i dr. Majdom Halilović. Edukacija je obavljena za Savjetnika i savjetnice za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja, za kompletan kolektiv i studentsko tijelo, te zasebno za studente i studentice.

Izuzetno nam je važno da podijelimo sa vama informaciju da se Savjetniku i savjetnicama za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, imenovanih od strane ove Komisije, javilo 16 osoba koje se smatraju povrijeđenim (do trenutka ove pisanja ove obavijesti), anonimno i sa potpisom. Svih 16 ispovijedi o uznemiravanju odnosile su se na jednu osobu, sadašnjeg uposlenika ASU.

Sedam osoba dalo je saglasnost savjetnicima da se njihove ispovijedi proslijede Dekanu. Najrecentniji period na koji se odnose prijave je oktobar 2019. ASU Sarajevo je o postojanju ovih prijava obavijestila nadležne institucije – Tužilaštvo Kantona Sarajevo i Tužilaštvo BiH. ASU Sarajevo će u vezi sa ovim pokrenuti raspoložive interne procedure.

Za sve naše bivše i sadašnje studente i studentice, kao i za kolektiv, je važno da Savjetnik i savjetnice za prevencijuseksualnog i rodnog zasnovanog uznemiravanja ovim ne prestaju sa djelovanjem, nego su naša adresa od povjerenja u slučaju da i druge osobe budu željele da se jave.

Advertisements

U tom smislu, sve eventualne naredne prijave će takođe biti proslijeđene nadležnim organima i institucijama.

Naredni koraci Komisije uključuju:

  • kreiranje Smjernica za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja na Akademiji scenskih umjetnosti, u saradnji sa stručnjakinjama i stručnjacima;
  • kontinuirane tematske edukacije za kolektiv i studentsko tijelo;
  • pokretanje inicijative za unapređenje postojećih propisa vezanih za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja na Univerzitetu u Sarajevu;

Svjesni smo da imamo mnogo zadovoljnih i uspješnih studenata i studentica koji nisu imali ili nemaju negativna iskustva vezana za uznemiravanje tokom studiranja. Bez obzira na to, Akademija koristi ovu priliku da se izvini svim bivšim i sadašnjim studentima i studenticama na svakom iskustvu u nastavi u kojem su se osjetili na bilo koji način povrijeđeno ili ugroženo.

Za kraj, molimo medije na profesionalnost u tretiranju ove delikatne teme, kako ne bi bio ugrožen integritet i sigurnost svih uključenih osoba, napisano je u saopštenju za javnost Akademije scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu.