Udruženi u borbi za zdravlje: Privrednici i kreatori širom BiH prave zaštitnu opremu za medicinske radnikei u borbi za zdravlje

Pandemija COVID-19 dovela je do velike potražnje za zaštitnom medicinskom opremom, koju je zbog toga na tržištima širom svijeta izuzetno teško nabaviti. Kako bi pritekli u pomoć zdravstvenim radnicima, brojni privrednici, kao i inžinjeri koji rade sa 3D štampačima, odlučili su proizvoditi dijelove medicinske opreme.


Radnice i radnici u zdravstvu prvi su na liniji fronta u borbi protiv COVID-19. Zbog visoke izloženosti virusu, neophodno je da imaju opremu koja će smanjiti opasnost zaraze. Jedan dio opreme koji može pomoći smanjenju rizika, jesu i plastični viziri koji dobrim dijelom mogu onemogućiti da virus dopre do lica. Vizir je jedan od proizvoda koji se relativno jednostavno proizvodi uz pomoć 3D štampača, a služi za zaštitu medicinskog osoblja od kapljičnog prenošenja infekcije. Osim toga, moguće ga je dezinfikovati i više puta koristiti, a zdravstveno osoblje ispod vizira nosi i zaštitne maske.

Advertisements

Inicijativa je pokrenuta u nekoliko dijelova Bosne i Hercegovine, a Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) je identifikovao i uvezivao mejkere. Kako bi se ubrzala proizvodnja zaštitne opreme, kroz projekat UNDP-a “Economic Governance for Growth – EGG”, koji finansira Vlada Kraljevine Norveške, za Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu nabavljena je dodatna oprema za rad. Ova oprema uključuje četiri nova 3D štampača, te filamente i repromaterijal za proizvodnju zaštitne opreme, kao i mašinu za ispitivanje mehaničkih osobina materijala.

Ideja je da izrađujemo zaštitnu opremu za sve kojima je potrebna, dok se tržište ne zasiti. Počeli smo sa izradom zaštitnih vizira, a možemo raditi i vezice za maske, kao i račve za respiratore, ukoliko se ukaže potreba, kaže Adi Pandžić, viši asistent na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Advertisements

Iako će opremu primarno koristiti za proizvodnju zaštitnih vizira u okviru borbe protiv pandemije COVID-19, nakon krize će istom opremiti Labaratorij za ispitivanje polimernih materijala Vlade Kraljevine Norveške.

U Bosni i Hercegovini se mali broj ljudi ozbiljno bavi ispitivanjem polimera. Mi želimo uvesti predmete kroz koje će studenti istraživati polimere, a Labaratoriju ćemo koristiti za nastavu, istraživanja, inovacije i razvoj. Ovo je jako važan korak u nastavnom procesu, jer do sada nismo imali prilike više istraživati polimere, koji su jako važan dio industrije danas, navodi Pandžić.