Profesorica Edina Harbinja dobitnica nagrade za najbolji rad najbolji rad na Godišnjoj konferenciji BILETA 2024.

Završila je Pravni Fakultet Sarajevo i doktorirala pravo na Univerzitetu Strathclyde u Škotskoj 2017.


edina harbinja
Foto: Facebook

Rad pod naslovom “Digitalni ostaci i postmortem privatnost u Velikoj Britaniji: Šta korisnici žele?” je dobio nagradu za Međunarodnu reviju prava, računara i tehnologije Taylor and Francis za najbolji rad na Godišnjoj konferenciji BILETA 2024.

Dr Edina Harbinja je profesorica prava sa fokusum na medijie/privatnost. Završila je Pravni Fakultet Sarajevo i doktorirala pravo na Univerzitetu Strathclyde u Škotskoj 2017. Njena glavna područja istraživanja i nastave su vezana za pravna pitanja koja okružuju Internet i nove tehnologije. Edina je pionir i priznati stručnjak za post mortem privatnost, odnosno privatnost preminulih osoba.

Objavljivala je mnogo o aspektima internetskog prava i regulative i bila je gostujući naučnik i pozvani predavač na univerzitetima i konferencijama u SAD-u, Latinskoj Americi i Evropi.

Njeno istraživanje je imalo veliki uticaj. Bila je u mogućnosti da utiče i informiše američke, britanske i australijske zakonodavce i sudske predmete u proteklih 5 godina, kao i velike tehnološke kompanije, pravnu profesiju i civilno društvo.

Njen javni angažman bio je veoma obiman. Objavljivala je radove u novinama, web stranicama, časopisima za praktičare itd. (npr. BBC Tomorrow's World, BBC Ideas, The Nature Outlook, The Guardian, The Verge, The Daily Mail, The Conversation, The Law Society Gazette, The Legal Practice Management Časopis itd.).

Edina ima članstvo u Savjetodavnom vijeću pri Open Rights Group, Senior Fellowship Akademije za visoko obrazovanje, članstvo u Izvršnom komitetu, britanskom i irskom udruženju za pravo, obrazovanje i tehnologiju (BILETA).

Edina je glavni urednik serije knjiga EUP-a ‘Buduće pravo’, zajedno sa prof. Lilian Edwards i prof. Burkhardom Schaferom, a također je gostovala u uređivanju časopisa o tehničkom pravu. Takođe je recenzent za brojne časopise iz oblasti informacionih tehnologija i prava i recenzirala je predloge istraživanja, predloge knjiga i monografija. Edina je vodila aplikacije za male grantove kao PI, i do sada je bila uspješna na dvije važne nagrade, piše prof Edhem Čustović na svom Facebook profilu.

ZNANJE TE ZOVE❗️Čestitamo bosanskohercegovačkoj 🇧🇦 prof. Edini Harbinji na nagradi za najbolji naučni rad na BILETA 2024…

Posted by Dr. Edhem Čustović on Petak, 19. april 2024.