Transparency International BiH: Konkurs za popunu radnog mjesta “Projekt asistent”

Nevladina organizacija Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH) objavila je Konkurs za popunu radnog mjesta Projekt asistent.


Transparency TI BIH cover

Nevladina organizacija Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH) objavila je Konkurs za popunu radnog mjesta Projekt asistent.

Transparency International Bosne i Hercegovine je članica globalne koalicije za promociju vladavine prava i borbu protiv korupcije. Organizaciji je potrebna visoko motivisana osoba za poziciju Projekt asistent u kancelariji TI BiH u Sarajevu. Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, na pola radnog vremena (20 sati sedmično), sa mogućnošću produženja ugovora o radu.

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Sarajevo

Opis posla: implementacija projekta pod supervizijom rukovodioca projekta i izvršnog direktora, izrada izvještaja i koordinacija projektnih aktivnosti sa spoljnim saradnicima, realizacija tekućih aktivnosti, priprema istraživanja, analiza i radnih materijala, organizacija sastanaka i konferencija, saradnja sa državnim institucijama i nevladinim organizacijama.

Raspon plate za radno mjesto: od 400 do 600 KM.

Kandidati trebaju da ispunjavaju sljedeće uslove:

  • VSS, VII stepen stručne spreme;
  • Najmanje 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
  • Aktivno poznavanje i korištenje engleskog jezika (usmeno i pismeno);
  • Odlično poznavanje rada na računaru;
  • Organizacione sposobnosti, komunikativnost, profesionalnost i pouzdanost;
  • Sposobnost rada u timu.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:

  • Curriculum vitae;
  • Ovjerenu fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi (nostrifikovanu diplomu, ukoliko fakultet nije završen u BiH);
  • Potvrdu ili uvjerenje kao dokaz o vrsti radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

CV, kraću prijavu i kopije potrebnih dokumenata prema uslovima konkursa (kopija diplome, dokazi o radnom iskustvu) kandidati su dužni dostaviti poštanskim putem na adresu: Franje Račkog broj 2, 71000 Sarajevo sa naznakom “Prijava na konkurs”.

Konkurs je otvoren do 27. januara 2014. godine. Najviše rangirani kandidati će biti pozvani na razgovor najkasnije 7 dana od dana isteka konkursa. Transparency International zadržava sva prava prilikom odabira kandidata i nije obavezan dati komentar na pristigle prijave koje nisu zadovoljile kriterije konkursa. Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.

(ti-bih.org)