Stipendije britanske fondacije “British Scholarship Trust” za 2013/14. godinu

Britanska fondacija British Scholarship Trust svake godine nudi stipendije kandidatima iz Bosne i Hercegovine za postdiplomske programe.


bst cover

Britanska fondacija “British Scholarship Trust” svake godine nudi stipendije kandidatima iz Bosne i Hercegovine za postdiplomske programe. Stipendije, u trajanju od jednog do tri mjeseca, su namijenjene istraživanjima iz svih naučnih oblasti na univerzitetima u Velikoj Britaniji.

U akademskoj 2013/14. godini Fondacija dodjeljuje stipendije kandidatima iz Bosne i Hercegovine upisani u postdiplomskim programima u Bosni i Hercegovini i imaju manje od 30 godina.

Konačnu selekciju vrši Fondacija, a jedini kriterij u toj selekciji je kvalitet rada pojedinca i mogućnost da će moći postići značajan napredak tokom svog kratkog boravka u Velikoj Britaniji.

Fondacija nudi samo kratke boravke, uglavnom od 1 do 3 mjeseca, te ne pokriva troškove školarine.

Više podataka o stipendijama kao i formulare za aplikaciju na engleskom jeziku možete pronaći na web stranici fondacije.

Prijave izvršiti najkasnije do 24. februara 2014. godine.

(cerk.info)