Studijska posjeta: Putujte na Nikoziju sa Erasmus+

Ne propustite svoju priliku za prijavu na studijsko putovanje!


Ovaj projekat je namjenjen za mlade u dobi od 18 do 30 godina i teži unapređenju njihovih kapaciteta i razmjeni znanja i iskustava, koje oni mogu dalje da koriste prilikom pokretanja svojih biznisa i promjena u svojim lokalnim zajednicama.

Advertisements

Program je namjenjen mladim osobama iz Velike Britanije, Gruzije, Slovačke, Bosne i Hercegovine, Azerbejdžabana i Turske.

Prva studisjka posjeta u okviru projekta je putovanje na Nikoziju. Iz Bosne i Hercegovine predviđeno je da putuje sedam mladih osoba. Studijska posjeta traje od 31. oktobra do 6. novembra 2021. godine.

Advertisements

Uslovi koje treba da ispunjavate:

  • Da ste osoba u dobi između 18-30 godina;
  • Da dolazite iz lokalne zajednice gdje je visok stepen nezaposlenosti mladih;
  • Da imate želju da budete budući/a lider/ka;
  • Da ste nezaposelena mlada osoba koja se suočava sa dodatnim socio-ekonomskim barijerama ( Pripadnik/ca ranjive grupe, da imate poteškoće prilikom pristupa obrazovanju i tržištu rada…)

Kako se prijaviti:

Prijave koje uključuju Vašu kratku biografiju i motivaciono pismo u kojem ćete navesti na koji način ćete koristiti znanja i poznanstva stečena ovom studijskom posjetom šaljite na email: una.telegrafcic@mreza-mira.net, kontakt telefon +387 33 741 080

Odabarani kandidati i kandidatkinje će dobiti povratni mail sa svim detaljnim infomacijama u prvoj sedmici oktobra 2021.godine.