Studenti prava se takmiče u kvizu opšteg i pravničkog znanja

Kviz je osmišljen kao takmičenje između dvije četvoročlane ekipe, s tim da svaka ekipa ima studente sa različitih godina.


Foto: pravni.ues.rs.ba

Kviz je organizovan uz podršku dekana Pravnog fakulteta prof. dr Gorana Markovića, profesora Pravnog fakulteta i studenata iz Udruženja studenata prava „Iustitia“, a na inicijativu višeg asistenta Brana Hadži Stevića. Planirano je da se kviz održava svake sedmice i to utorkom u 16 sati u Bijeljini a četvrtkom u 16 sati u Palama. Satnice održavanja mogu biti mijenjane zavisno od zakazane nastave i vježbi, kako bi studenti nesmetano mogli da prate nastavu.

Advertisements

– Kviz je osmišljen kao takmičenje između dvije četvoročlane ekipe, s tim da svaka ekipa ima studente sa različitih godina: po jedan student sa prve, druge i treće godine, te jedan student četvrte godine ili apsolvent. Cilj nam je da svake sedmice imamo nove ekipe a da nakon određenog vremena organizujemo susrete onih ekipa koje su pokazale najbolje znanje.

Kviz se sastoji iz dva dijela, s tim da se u prvom dijelu odgovara individualno a u drugom grupno. Prvi dio kviza posvećen je pitanjima iz opšte kulture, koja su podijeljena u nekoliko oblasti: srpski jezik i književnost, historija, geografija, sport, film, muzika i umjetnost i ostala pitanja. Svaki član ekipe izlazi ispred voditelja kviza, dobija pitanja iz navedenih oblasti i u najkraćem roku odgovara na njih. Članovi ekipa ispituju se naizmjenično, kako bi takmičenje bilo što dinamičnije. Svaki tačan odgovor na pitanje iz opšte kulture nosi jedan bod za odgovarajuću ekipu.

Nakon što se završi dio koji se odnosi na pitanja iz opšte kulture, prelazi se na drugi dio u kojem se postavlјaju pravnička pitanja. Iz svakog predmeta koji studenti slušaju u prvom semestru, postavlјa se po jedno pitanje i obje ekipe dobijaju jednak broj pitanja. U drugom dijelu kviza, pitanja su upućena svim članovima ekipe i oni imaju dvadeset sekundi da razmisle i dogovore se o odgovoru na pitanje. Ukoliko ekipa kojoj je upućeno pravničko pitanje ne da tačan odgovor, protivnička ekipa dobija priliku da odgovori. Svaki tačan odgovor na pravničko pitanje nosi dva boda.

Advertisements

Nakon što se završi i drugi dio kviza, sabiraju se bodovi koje su ekipe ostvarile u pitanjima iz opšte kulture i pravničkim pitanjima. Ekipa koja zbirno osvoji više bodova je pobjednik.

Foto: pravni.ues.rs.ba

Ideja organizatora je da kviz ima humanitarni karakter a to bi se realizovalo tako što bi kod ulaza u prostoriju u kojoj se organizuje kviz bila postavljena kutija u koju bi svako od prisutnih, u skladu sa svojim mogućnostima, dao određeni doprinos. Novac koji bi bio sakupljen na taj način biće uplaćen nekom kome je najpotrebniji, a o čemu će studenti da odluče. Ideje je već realizovana u Bijeljini, a biće i u Palama. Na ovaj način, Pravni fakultet želi da doprinese široj društvenoj zajednici i da skroman doprinos onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Posebnu zahvalnost upućujemo profesorima koji su svojim prisustvom podržali kviz, studentima koji su sastavlјali pitanja i vlasniku kantine u okviru Centra za visoko obrazovanje u Bijeljini koji nam ustupa prostorije u kojima se održava kviz. Zahvaljujemo i studentima koji su dosad učestvovali u kvizu, pokazali odlično znanje i učinili nas ponosnim.

Pozivamo sve studente da učestvuju i prisustvuju kvizu. Zainteresovani smo da se naš kviz širi i da organizujemo takmičenje i protiv studenata drugih fakulteta u Palama i u Bijeljini, s tim da bi tad kviz bio posvećen samo pitanjima iz opšte kulture. Radujemo se vašem dolasku i učešću u kvizu, rekli su organizatori, prenosi pravni.ues.rs.ba.