Studenti Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u posjetama kompanijama i fabrikama

Studenti Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu sa Odsjeka za energetiku, procesnu tehniku i okolinsko inžinjerstvo i Odsjeka za tehnologiju drveta 24. decembra 2019. godine u dvije različite posjete obišli su četiri kompanije u Gračanici i jednu fabriku u Sarajevu.


Odlazak studenata u Gračanicu obuhvatio je posjete kompanijama Jadrina d. o. o., Ingrant d. o. o., Iso wood d. o. o. i Tursunprom d. o. o. koje se bave proizvodnjom i preradom proizvoda od drveta. Studente je u posjeti predvodilo nastavno osoblje Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu – sa Odsjeka za tehnologije drveta: van. prof. dr. Murčo Obućina, van. prof. dr. Seid Hajdarević, v. as. Sandra Martinović i as. Alen Ibrišević.

Advertisements

Studenti druge godine II ciklusa studija sa Odsjeka za energetiku, procesnu tehniku i okolinsko inžinjerstvo, smjer „Energetika“, u sklopu predmeta Energetska efikasnost u industriji bili su u stručnoj posjeti Fabrici duhana Sarajevo, u pratnji nastavnog osoblja van. prof. dr. Džane Kadrić, mr. Nijaza Delalića i laboranta Reufa Šude.
Izvršena su mjerenja temperatura na raznim sklopovima u kotlovnici i postrojenjima pomoću savremene termovijzijske kamere koju Fakultet posjeduje.

Advertisements

Ovim putem zahvaljujemo kompanijama: Fabrika duhana Sarajevo, Jadrina d. o. o., Ingrant d. o. o., Iso wood d. o. o i Tursunprom d. o. o., na gostoprimstvu i spremnosti da našim studentima pokažu svoje proizvodne pogone i na pružanju mogućnosti mjerenja unutar svojih postrojenja.

(STUDOMAT.ba)