Stipendije Slovačke Republike za akademsku 2016/17. godinu

Otvoren je konkurs za prijavu za stipendije Slovačke Republike za akademsku 2016/17. godinu. Program finansira Ministarstvo obrazovanja, nauke, istraživanja i sporta Slovačke Republike kao vid podrške mobilnosti studenata, doktoranata, univerzitetskih profesora, istraživača i umjetnika za boravak na visokoobrazovnim institucijama i istraživačkim organizacijama u Slovačkoj.


Profil kandidata:

Advertisements
  • studenti integrisanih i master akademskih studija, studenti doktorskih studija, univerzitetski profesori, istraživači i umjetnici;
  • Prihvaćeni za boravak na državnom ili privatnom univerzitetu ili istraživačkoj instituciji u Slovačkoj

Trajanje mobilnosti:

  • studenti integrisanih i master akademskih studija – 1 ili 2 semestra ili 1 ili 3 semestra (ako je godina podijeljena na 3 semestra)
  • studenti doktorskih studija od 1 do 12 mjeseci
  • univerzitetski profesori, istraživači i umjetnici od 1 do 12 mjeseci

Stipendijom su pokriveni troškovi života, smještaja, ishrane tokom boravka u Slovačkoj, a visina stipendije zavisi od akademskog nivoa kandidata. Troškove puta snose sami kandidati.

Prijava se vrši na adresi: www.scholarships.sk (online sistem za prijavu biće otvoren najmanje 6 nedjelja prije roka za prijavu).

Rok za prijavu: 30. april 2016. godine (do 16 časova)

Advertisements

Kopije dokumenata poslati na adresu:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1
Slovak Republic

Napomena: Odvojeni su procesi prijave za stipendiju i na željenu visokoobrazovnu/istraživačku instituciju u Slovačkoj. Da bi mogli da apliciraju za ovaj program stipendija, zainteresovani kandidati moraju biti prihvaćeni za boravak na željenoj instituciji u Slovačkoj.

(UIS)