Studentica sa UNSA: “Moja generacija očekuje odmah menadžerske plate”

Elma poručuje da su studentske prakse mnogo korisnije od sjedenja u kafićima.


elma slabic

Elma Slabić studentica je drugog ciklusa studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a također je dobitnica nagrade “Heroji generacije” u kategoriji za nauku i obrazovanje.

Slabić je govorila o studentskom (ne)aktivizimu te nespremnosti studenata za tržište rada po sticanju diplome. Asocijacija bi bila krovno tijelo koje bi studentima omogućilo sticanje prakse u realnom sektoru kako bi bili spremni za tržište rada.

Zašto je važno osnivanje jedne ovakve asocijacije objasnila je Elma Slabić u emisiji na TVSA koju možete pogledati u nastavku.