Stipendije Fonda za međunarodnu saradnju i razvoj Tajvana

Predstavništvo Tajvana u Republici Mađarskoj dostavilo je ponudu Fonda za međunarodnu saradnju i razvoj Tajvana (Taiwan International Higher Cooperation and Development Fund - ICDF) za stipendiranje studenata iz Bosne i Hercegovine na jednom od 23 univerziteta na Tajvanu na master i doktorskim programima.


Fond za međunarodnu saradnju i razvoj Tajvana

Stipendija pokriva troškove avionske karte, smještaja, školarinu, osiguranje, troškove udžbenika i mjesečni džeparac.

Kandidati su dužni aplicirati za stipendiju on-line, te poslati traženu dokumentaciju putem pošte na adresu:

Taipei Representative Office in Hungary
1088 Budapest
Rakoczi ut 1-3/II em.
Hungary

Osim toga, kandidati su dužni aplicirati i tajvanskim univerzitetima navedenim u priloženoj listi za prijem na ponudjene master i doktorske programe. Kandidat može aplicirati samo za jedan ponudjeni master ili doktorski program.

Kandidati su dužni priložiti i ljekarsko uvjerenje prilikom apliciranja.

Krajnji rok za prijavu je 18.03.2016. godine.

Dodatne informacije: www.icdf.org.tw

(UIS)