Stipendija za magistarske studije u Italiji

Univerzitet u Pizi dodjeljuje ograničen broj stipendija međunarodnim magistrantima u oblasti menadžmenta u Italiji.


Univerzitet u Pizi Italija

Nakon šestomjesečnih predavanja studenti će morati da sprovedu projekat koji će uključivati istraživački rad ili izvještaj o iskustvu stažiranja od najmanje tri mjeseca.

Program je međunarodnog karaktera a svake godine ga organizuje odsjek za ekonomski menadžment univerziteta Piza u saradnji sa vodećim italijanskim i internacionalnim institucijama za finansije, bankama i penzionim fondovima.

Kako bi učestvovali u programu, kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

  • Posjedovati diplomu nekog univerziteta
  • Pisma preporuke
  • Posjedovanje TOEFL/IELTS certifikata o znanju engleskog jezika.

Stipendisti će od vodećih svjetskih profesora i menadžera za oblast finansija, steći veoma važne vještine u oblasti marketinga koje će im služiti tokom njihove dalje profesionalne karijere.

Stipendija se dodjeljuje u visini od 8.000 eura.

Prijave se mogu slati poštom ili mejlom, a krajnji rok za njihovo slanje je 23. septembar 2016. godine.

Za više informacija posjetite zvanični sajt: www.unipi.it.

(Mladi info)