Sjednica Senata UNSA: Istaknut značaj očuvanja jedinstva Sindikata i svih tijela Univerziteta

U srijedu 3. septembra 2014. godine održana je treća tematska sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu na kojoj su razmatrani uvjeti za realizaciju nastavnog i naučnoistraživačkog procesa na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2014/2015. godini.


univerzitet u sarajevu cover2

U srijedu 3. septembra 2014. godine održana je treća tematska sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu na kojoj su razmatrani uvjeti za realizaciju nastavnog i naučnoistraživačkog procesa na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2014/2015. godini.

Senat je na 24. sjednici održanoj 16. 7. 2014. godine dao podršku Sindikatu Univerziteta u Sarajevu i opravdanim zahtjevima istaknutim u dopisu Sindikata upućenom Vladi Kantona Sarajevo od 30. 6. 2014. godine.

Na jučer održanoj sjednici Senat je konstatirao da su isplatom zaostalih tranši stvoreni minimalni uvjeti za nastavak nastavnog i naučno-istraživačkog procesa u skladu sa Akademskim kalendarom Univerziteta u Sarajevu.

Istovremeno, Senat ističe neophodnost nastavka socijalnog dijaloga usmjerenog na prevazilaženje strateških problema u tretmanu Univerziteta i visokog obrazovanja, saglasno obavezama koje je BiH preuzela potpisivanjem Bolonjske deklaracije kao i obavezama sadržanim u Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju u BiH.

Senat ističe značaj očuvanja jedinstva Univerziteta i usaglašenog djelovanja Sindikata i svih tijela Univerziteta u procesu integracije Univerziteta, te poštivanja institucionalne autonomije i stvaranja uvjeta u kojima Univerzitet u Sarajevu kao vodeća akademska institucija može odgovoriti svojoj društvenoj ulozi, stoji u saopštenju iz Službe za odnose s javnošću Univerziteta u Sarajevu.

(STUDOMAT.ba)