Savjeti za studente: Evo kako pametno postaviti ciljeve – i zaista ih ostvariti

Da li i vi na početku svake godine, prvog u mjesecu ili svakog ponedjeljka puni elana i entuzijazma postavljate kratkoročne i dugoročne ciljeve za naredni period?


Ilustracija: Envato
Ilustracija: Envato

Kakvi su to SMART ciljevi? Ako pitate Google prevoditelj, riječ SMART je na našem, maternjem jeziku pametan. Međutim, ova riječ pored toga što naglašava pametno postavljanje ciljeva, krije i kakvi to ciljevi treba da budu.

Svako slovo riječi SMART nam odaje jednu karakteristiku dobro kreiranih ciljeva, a evo i kako:

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

  • S – (specific) specifični
  • M – (measurable) mjerljivi
  • A – (achievable) ambiciozni
  • R – (realistic) realni
  • T – (time constrained) tempirani, vremenski definisani

S kao specifično

Kada kreirate ciljeve za budućnost, oni treba da budu specifični i konkretni. Da tačno znate šta želite da se ostvari, zašto to želite i na koji način. Ovo ćete uraditi ako budete iskreni i realni prema sebi i kada u dogovoru sa unutrašnjim osjećajem odredite ka čemu zaista težite. Nekada je i jedan specifičan cilj/plan/ideja mnogo bitnija od deset opštih koji lete u vazduhu, a nikad se niste fokusirali na njih. Specifične ciljeve morate učiniti prepoznatljivim i prioritetnim u moru svakodnevnih podciljeva koji iziskuju vašu pažnju, a ne doprinose ostvarenju krajnjeg cilja, piše startuj.com.

Također, pod specifičnošću ciljeva se podrazumijeva da treba da budu jasno definisani i razumljivi. Ukoliko je neki cilj kompleksan, razložite ga na manje korake, ali se vodite istom logikom kada kreirate i zadatke manjeg obima. Zato krenite od tog jednog, ali vrijednog cilja.

M kao merljivo

Ono što ne mjerite, time ne možete ni da upravljate. Zato je veoma bitno da za svaki cilj precizno naznačite šta očekujete na kraju puta, odnosno koji je kriterijum na osnovu koga znamo da je neki cilj ostvaren. Važno je da u svakom trenutku realizacije možemo da izmjerimo koliko smo postigli i koliko nam je ostalo do kraja. Najbolje bi bilo da pokazatelji budu brojčano napisani kako bi sam proces mjerenja bio jednostavniji.

A kao ambiciozno

Cilj koji sebi zadate treba da bude ambiciozan, da u vama budi želju za njegovim ostvarivanjem. Kada vas nešto istinski radi i čini sretnim, tada se sve kockice sklapaju. Da, nekada će biti teško i razmišljaćete da li da odustanete, ali ako je vaša želja dovoljno jaka, taj jedan mali problem naspram ostvarenja cilja je zanemarljiv.

Ukoliko je cilj lako ostvariv, i vaša želja da ga realizujete će biti sve manja, jer vas neće vući adrenalin i neizvjesnost. Zato je bitno da postavljeni ciljevi budu za vas veliki, ali dostižni.

R kao realan

Cilj treba biti ostvarljiv sa raspoloživim resursima u određenom vremenskom periodu. Ukoliko sebi zadate vrtoglavo visoke ciljeve za koje vi sami ne vjerujete da možete da ih ostvarite, do njihove realizacije vjerovatno neće ni doći.

Potrebno je da budete realni i svjesni svojih sposobnosti. Na papir posložite koliko vremena imate za realizaciju nekog cilja, koji koraci vode do njegovog ostvarivanja, šta sve vi možete da uradite, a za šta će vam biti potrebna pomoć, koje resurse već imate, a koje morate da nabavite. Tek tada donesite odluku koji cilj će vam biti primaran i zašto.

T kao tempiran

I za kraj kreiranja pametnih ciljeva, bitno je da odredite vremenske intervale za koliko želite da ostvarite postavljene ciljeve. Velika je razlika da li nešto želite da postignete za mjesec dana ili 12 meseci. Vremensko ograničenje utječe i na mnoge ostale faktore koji dovode do uspješno realizovanih ciljeva, te je bitno da kod ovog koraka posebno obratimo pažnju. Bitno je da bez obmane procijenite svoje mogućnosti, oba ekstrema nisu od pomoći, ni podcjenjivanje, ni precjenjivanje.