Savjeti: Tri stila učenja koja možete koristiti

Da biste uklonili nedostatke koji se javljaju prilikom učenja i da bi taj proces bio što kvalitetniji i produktivniji, važno je da znate svoj stil učenja. Bilo da ste srednjoškolac, student ili ste završili fakultet, ali želite da nastavite da se usavršavate, sigurno ste kod sebe razvili određeni način na koji usvajate znanje i koji vam olakšava učenje.


ucenje studenti

Prilikom učenja možete koristiti više stilova, s tim da će jedan vjerovatno biti dominantniji od drugog. Koji stil učenja ćete izabrati, zavisi od situacije, odnosno znanja koja usvajate.

Kada otkrijete koji stil učenja koristite, moći ćete da značajno unaprijedite svoje učenje, kao i da primijenite odgovarajuće metode i tehnike učenja. U nastavku saznajte koji stil učenja koristite.

Postoje različiti pristupi i načini na koji možete pristupiti učenju. Najraširenija i najednostavnija podjela tipova učenja je ona koja podrazumijeva tri tipa učenja, a to su:

  • vizuelni,
  • auditivni
  • taktilini

Vizuelni tip učenja je karakterističan za one ljude koji najlakše usvajaju gradivo kada su informacije prezentovane vizuelno, u obliku teksta i slika.

Ako imate izražen ovaj stil učenja, onda vjerovatno često razmišljate u slikama. Najbolje učite kada su sadržaji prezentovani vizuelnim tehnikama poput Power Point prezentacija, flip čarta, dijagrama i drugog pisanog materijala.

Karakteriše vas i to da najčešće koristite informacije iz udžbenika i bilješki i da, uglavnom, preferirate samostalno učenje, dok tokom predavanja pratite profesorovu neverbalnu  komunikaciju.

Auditivni tip učenja karakteriše one studente i učenike koji najlakše uče:

  • slušanjem predavanja,
  • učešćem u diskusijama
  • razmjenom ideja

 

redbullrs 6 5 2018 20 27 32 718

Ako imate izražen ovaj stil učenja, znači da se dobro snalazite u radu u grupi ili paru.

Za vas je pisana informacija od manjeg značaja. Sadržaje lakše učite i pamtite ako ih čujete ili čitate naglas. Svoje učenje unapređujete čitajući tekst naglas ili koristeći snimljeni materijal.

Ako tokom procesa učenja hvatate bilješke, crtate slike i dijagrame kako biste lakše zapamtili informacije, onda vas krasi taktilni tip učenja. Najbolje učite kroz pokret, dodir ili konkretnu radnju. Aktivno istražujete fizički svijet oko sebe. Karakteriše vas to da ne možete mirno da sjedite duži period vremena. Vašu pažnju ometa potreba za aktivnošću i istraživanjem.

Kada otkrijete koji stil učenja koristite, moći ćete da značajno unaprijedite svoje učenje, kao i da primijenite odgovarajuće metode i tehnike učenja.

Potrebna ti je motivacija za učenje? 💡📚 Za let do visokog akademskog zvanja potrebna su kriiila. 🚀 Budi u formi za ispite i posjeti www.studom.at/kriiila

(Vodič za učenje / STUDOMAT.ba)