Samo u BiH: Dok se studenti bore za svoja prava, profesori „uživaju“ budžetske stipendije?

Profesor sam dodijelio sportsku stipendiju u iznosu od 3600 KM, iz Vlade TK poručuju da nije bio u sukobu interesa?


Profesor na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport UNTZ-a je sa predumišljajem zloupotrebljavajući ovlasti direktno uticao na procesu kojem je sam sebi dodijelio sportsku stipendiju najvišeg nivoa i to u iznosu od 3600 KM za nepostojeći sportski rezultat u ribolovu.

Advertisements

Ovu informaciju tvrde i otrkili su je mladi ljudi koji djeluju pod nazivom “Karton revolucija”.

 – Mi smo jedina država u svijetu u kojoj profesor sa univerziteta sam sebi namješta, dodjeljuje i dobija stipendiju i to ne za rezultat nego samo za učešće u takmičenju, rekla je Mirela Salihbegić, članica “Karton revolucije”.

Advertisements

Riječ je o profesoru Murisu Đugu koji predaje na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, koji je kazao da kao jedan od najuspješnijih sportista na Tuzlanskom kantonu zaslužuje dobiti stipendiju. Kada su u pitanju tvrdnje “Karton revolucije” da je profesor član komisije za dodjelu stipendija on je negirao tu tvrdnju i rekao je da sa izborom stipendiste i kriterijumima za dodjelu iste nije imao ništa.

Iz Vlade Tuzlanskog kantona tvrde da profesor Đug nije bio u sukobu interesa i da je svako ko je imao rezultate mogao aplicirati za spomenutu sportsku stipendiju.

Šta o ovoj temi imaju reći ostali članovi “Karton revolucije”, ali i dotični profesor pogledajte u video prilogu RTVSLON-a.