Kakav će utjecaj imati pandemija na studente i visoko obrazovanje u BiH?

Šta vi mislite: da li je pandemija unazadila visoko obrazovanje na bh. univerzitetima?


profesor poturak

Pandemija koronavirusa utjecala je na sve segmente našeg životu, a nije zaobišla ni obrazovni sistem koji se u kratkom vremenskom periodu morao prilagoditi novim uvjetima: online nastavi, online ispitima itd. Teško je bilo izabrati pravi način koji će zadovoljiti studente i učenike, ali i poštovati mjere koje su na snazi.

U emisiji “Dobar dan Bosno i Hercegovino” na Hayatu gostovao je profesor sa Internacionalnog Burch univerziteta, prod. dr. Mersed Poturak koji je govorio o tome kakav će utjecaj imati pandemija na studente i visoko obrazovanje u našoj zemlji.

 – Univerziteti se trenutno susreću sa najvećim izazovom u modernoj historiji, međutim jako su se dobro prilagodili novonastaloj situaciji. U martu prošle godine univerziteti su u roku od jednog dana prebacili svu svoju nastavu online, poslali nastavnike i studente kućama i ni u jednom danu nije bilo odlaganja nastave i ispita, rekao je prof. dr. Poturak.

Kratkoročna rješenja koja su univerziteti, navodi profesor, u ovom trenutku nisu dovoljna.

– Studentima najviše nedostaje društvena interakcija, druženje sa kolegama pa i profesionalna interpersonalna interakcija sa njihovim profesorima, kazao je Poturak.

Profesor Poturak govorio je također o tome imamo li razloga sumnjati u kompetencije diplomiranih studenata koji izađu iz ovakvog sistema obrazovanja:

 – Nemamo potrebu sumnjati u njihove kompetencije po završetku fakulteta jer sve što se izgubilo u ovoj godini dana može se definitivno nadoknaditi, međutim ako potraje ova situacija, a niko nam ne garantuje da neće, pa imamo onda cijelu generaciju koja je kompletan svoj studij završila u online sistemu, to onda može biti zabrinjavajuće. Međutim, mi to ne smijemo čekati, mi se već sada moramo tim pozabaviti i svi se moramo uključiti da studentima omogućimo da svoj praktični rad nadoknade. Sve opet zavisi iz oblasti iz koje dolaze. Na primjer, jednom IT inžinjeru nema razlike da li sluša svog profesora u učionici ili online. Možda je čak i bolje online jer predavanje ostaje snimljeno, pa ga student može ponovo pogledati.

Međutim, kako kaže profesor, studentima koji studiraju, na primjer, studij genetike i biomedicinskog inžinjeringa ili elektrotehnike potrebno je na neki način osigurati mogućnost da odrade praktičnu nastavu.

Profesor Poturak u svom izlaganju dotakao se i novog zakona o visokom obrazovanju koji je trenutno u pripremi, a u kojem postoji prijedlog takozvanog dualnog obrazovanja, odnosno da se omogući studentima da budu zaposleni u toku redovnog studija kao jedan od načina da se zaustavi trend odlaska mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine.

Više o ovoj temi pogledajte u video prilogu: