RS: Objavljen Konkurs za (su)finansiranje omladinskih programa i projekata

Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS objavilo je Konkurs za (su)finansiranje omladinskih programa i projekata za 2016. godinu.


vlada rs zgrada
Foto: Novosti.rs

Maksimalan iznos pojedinačnih sredstava koja se, po Konkursu za (su)finansiranje omladinskih programa i projekata, dodjeljuju za (su)finansiranje programa i projekata omladinskih organizacija i organizacija za mlade je 4.000,00 KM, a republičkih omladinskih organizacija je 10.000,00 KM.

Osnovni uslovi za učešće na konkursu za (su)finansiranje omladinskih programa i projekata:

  • da programi i projekti doprinose poboljšanju položaja mladih u Republici Srpskoj;
  • da su nosioci realizacije programa i projekata ispunili sve ranije utvrđene obaveze prema Ministarstvu;
  • da su programi i projekti od opšteg interesa za Republiku Srpsku i/ili jedinicu lokalne samouprave;
  • da su ciljevi programa i projekata u skladu sa planiranim ciljevima i aktivnostima Omladinske politike Republike Srpske;
  • da programi i projekti uključuju veći broj mladih u realizaciji aktivnosti i/ili kao krajnje korisnike;
  • da se programi i projekti odnose na minimum jednu tematsku oblast definisanu u konkursu  i
  • da se programi i projekti realizuju u roku od šest mjeseci od dana zatvaranja konkursa

Obrazac za prijavu i Smjernice za podnošenje prijedloga programa i projekata mogu se preuzeti na web stranici Vlade RS.

Kompletnu dokumentaciju potrebno je dostaviti najkasnije do 23. decembra 2016. godine poštom na adresu: Vlada Republike Srpske, Ministarstvo porodice, omladine i sporta, Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka, a sa naznakom: “za (su)finansiranje omladinskih programa i projekata“, saopšteno je iz Ministarstva.

(STUDOMAT.ba)