RS: Konkurs za sufinansiranje studentskih projekata

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske raspisalo je javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata studentskih organizacija visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj za 2013. godinu.


zgrada vladeRS

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske raspisalo je javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata studentskih organizacija visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj za 2013. godinu.

zgrada_vladeRSKonkurs se odnosi na sufinansiranje projekata iz sljedećih oblasti:

  • studentsko organizovanje, međunarodna saradnja, organizacija međunarodnih studentskih skupova i susreta, uključivanje u međunarodne studentske asocijacije i učešće u zajedničkim aktivnostima, posjeta međunarodnim studentskim skupovima i susretima,
  • stručni programi, tribine i predavanja, naučno-stručni radovi, projekti i elaborati od interesa za sistem visokoškolskog obrazovanja,
  • sportske i kulturne aktivnosti i edukacija,
  • studentski mediji i
  • ostali projekti koji doprinose unapređenju studentskog rada i organizovanja, studentskog standarda, zastupanju interesa i prava studenata.

Pravo podnošenja prijave na Javni konkurs imaju:

  • studentska predstavnička tijela izabrana prema Zakonu o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 73/10, 104/11 i 84/12),
  • studentske organizacije registrovane kod nadležnih organa u skladu sa važećim zakonskim propisima,
  • asocijacije studentskih organizacija.

Konkurs je objavljen 23.8.2013. godine, a rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja konkursa. Kompletan tekst konkursa možete pročitati ovdje.

(STUDOMAT.ba)