“Revolucija” na Evropskom Samitu Mladih u Sarajevu

Da mladi prepoznaju svoje probleme i mogu da ponude rješenja, pokazalo se na Evropskom Samitu Mladih koji se od 04. do 08. juna održava u Sarajevu u organizaciji regionalnih članova Forum Alpbach Mreže iz BiH, Crne Gore, Hrvatske i Srbije.


Da mladi prepoznaju svoje probleme i mogu da ponude rješenja, pokazalo se na Evropskom Samitu Mladih koji se od 04. do 08. juna održava u Sarajevu u organizaciji regionalnih članova Forum Alpbach Mreže iz BiH, Crne Gore, Hrvatske i Srbije.

Advertisements

Evropski Samit Mladih okupio je 100 mladih iz Dunavske Regije i Jugoistočne Evrope, te preko 40 govornika, predstavnika civilnog društva, kao i ključne političke aktere iz regije i Evrope. Zahvaljujući podršci Univerziteta u Sarajevu, Europskog Foruma Alpbach, te Danube Competence Centra, učesnici su dobili priliku, ne samo razgovarati o trenutnim problemima sa kojima se susreću, već i raditi na mogućim rješenjima.

Samit se pokazao i kao idealno mjesto za mlade da podignu svoj glas i pokrenu pravu malu revoluciju. Na panel diskusiji “Mladi i politika” održanoj u Rektoratu Unverziteta u Sarajevu učesnici su počeli da mijenjaju svoju budućnost i da se bore za glas mladih. Revolucionarni trenutak na početku panela bila je zamjena mjesta već predviđenih gostiju na panelu čije je uloge preuzelo  sedam učesnika Samita.

Tako su, umjesto Caroline HORNSTEIN TOMIĆ (Institut društvenih nauka „Ivo Pilar“ Zagreb), Petera FRIEDRICHA (Ministar u parlamentu njemačke regije Badden Wurtemberg), Lamije TANOVIĆ (aktivistica za ljudska prava, profesorica na Sarajevo School of Science and Technology, Sarajevo), Ajše HADŽIBEGOVIĆ (NVO Civil Alliance), Katarine VUČKOVIĆ (Centar za razvoj mladih PRONI), Dušana RELJIĆA (Njemački institut za međunarodne i sigurnosne poslove, Brisel), te Caspara EINEMA (podpredsjednik Evropskog Foruma Alpbach) centralno mjesto na panelu preuzeli mladi, ističući neke od problema sa kojima se susreću u svojim zemljama.

Nezaposlenost, ekonomska nestabilnost i klimatske promjene samo su neki od problema koje su naveli. Govorili su i o značaju formalnog i neformalnog obrazovanja, koje treba da im omogući siguran posao, ali su isto tako naglasili i da mladima treba da se pruži priliku za aktivno učešće.

Peter Friedrich sumirao je razgovor, naglašavajući da je biti mlad velika privilegija, ali i veliki resurs.

Prof. Lamija Tanović složila se sa mladim panelistima, te naglasila da moraju biti proaktivni i politički angažovani, kako bi mogli da doprinesu rješavanju navedenih problema, ističući vrlo važnu lekciju koju treba da nauče i mladi, ali i stari, a to je da je vrlo važna akcija, a ne samo razgovor o problemima.

Evropski Samit Mladih rezultirati će tzv. Sarajevskom deklaracijom: „Mi kreiramo svoju budućnost“. Sa radom mladih na Samitu upoznati su i EU parlamentarci, koji će dati svoj doprinos pri kreiranju same deklaracije. Rad na deklaraciji se nastavlja u narednim danima, a biti će prezentovana predstavnicima vlada zemalja u regionu.

Nakon radnog dijela, učesnici Samita su posjetili muzej ARS AEVI, a generalni direktor Muzeja Enver Hadžiomerspahić organizovao je specijalni obilazak muzejske zbirke, te su nakon kratkog govora učesnici Samita uživali u nevjerovatnim djelima svjetskih umjetnika.

(STUDOMAT.ba)