Prosječno bh. domaćinstvo mjesečno najmanje troši na obrazovanje

Agencija za statistiku BiH uskoro će objaviti konačne rezultate ankete o potrošnji domaćinstava u BiH. Za sada se barata samo s preliminarnim rezultatima, iz kojih je očigledno da su u prošloj godini domaćinstva u BiH za potrebe finalne potrošnje mjesečno trošila u prosjeku 1569 KM. Anketa je provedena na uzorku od 7400 domaćinstava, od koji je dvije trećine anketirano u RS-u, jedna trećina anketirana u FBiH, dok je skoro 5 posto anketiranih iz Brčko Distrikta.


troskovi domacinstvo

Agencija za statistiku BiH uskoro će objaviti konačne rezultate ankete o potrošnji domaćinstava u BiH. Za sada se barata samo s preliminarnim rezultatima, iz kojih je očigledno da su u prošloj godini domaćinstva u BiH za potrebe finalne potrošnje mjesečno trošila u prosjeku 1569 KM. Anketa je provedena na uzorku od 7400 domaćinstava, od koji je dvije trećine anketirano u RS-u, jedna trećina anketirana u FBiH, dok je skoro 5 posto anketiranih iz Brčko Distrikta.

troskovi domacinstvoPrikupljanje podataka se vršilo pomoću tri upitnika: dnevnik nabavki, dnevnik o potrošnji iz vlastite proizvodnje i završni intervju. Kada je u pitanju struktura prosječne mjesečne potrošnje domaćinstava, najveći udio u prosječnoj mjesečnoj potrošnji imali su hrana i piće u iznosu od 33 posto. Zatim slijede stanovanje, električna energija, plin i ostali energenti u iznosu od 24 posto. Na stanovanje se izdvajalo 15 posto ukupne potrošnje, dok se za potrošnju vode, energije, plina i drugih režijskih izdataka izdvajalo 9 posto.

Zanimljivo je naglasiti kako se veliki dio izdataka odnosio i na prevoz, čak 11 posto, koji obuhvata kupovinu i upotrebu prevoznih sredstava, te izdatke za usluge prevoza putnika. Iz razloga što se 19 posto izdataka odnosi na potrošnju iz vlastite proizvodnje, prosječan mjesečni izdatak za potrošnju domaćinstava u BiH, koji se odnosi na stvarnu kupovinu proizvoda i usluga iznosi 1258 KM.

Prema prosječnim mjesečnim izdacima po vrstama, za stanovanje se moralo izdvojiti 277 KM, na odjeću i obuću 74 KM, vodu, energiju, plin i druge režijske izdatke 139 KM. Duhan 38 KM. Zanimljivo je naglasiti kako je prosječan mjesečni izdatak najmanji za obrazovanje, a izražen u novcu on iznosi 11 KM.

Prema preliminarnom rezultatu ankete, u BiH je u prošloj godini bilo 18 posto stanovništva koji su živjeli u relativnom siromaštvu. Drugim riječima, svako šesto domaćinstvo u BiH je siromašno. Prag relativnog siromaštva iznosi 416 KM mjesečno po ekvivalentnoj odrasloj osobi. Inače, anketom su prikupljeni podaci o izdacima domaćinstva za hranu, piće, stanovanje, namještaj, odjeću i obuću, zdravstvo, prevoz, veze, kulturu, rekreaciju i obrazovanje. Također, prikupljeni su osnovni podaci o članovima domaćinstva, karakteristikama stambene jedinice, prihodima i investicijama domaćinstva, te podaci o socijalnoj uključenosti njihovih članova.

(vecernji.ba)