UNZE: Poziv na 6. studentsku konferenciju “TECHNO EDUCA 2012”

Centar za inovativnost i preduzetništvo Univerziteta u Zenici i Biznis servis centar ZE-DO kantona organizuju 6. studentsku konferenciju "TECHNO EDUCA 2012". Tema ovogodišnje Konferencije je "Preduzetničkim idejama ka ljepšoj budućnosti", a održat će se od 7. do 8. novembra 2012. na Univerzitetu u Zenici.


Techno Educa 2012 Zenica

Centar za inovativnost i preduzetništvo Univerziteta u Zenici i Biznis servis centar ZE-DO kantona organizuju 6. studentsku konferenciju “TECHNO EDUCA 2012”. Tema ovogodišnje Konferencije je “Preduzetničkim idejama ka ljepšoj budućnosti”, a održat će se od 7. do 8. novembra 2012. na Univerzitetu u Zenici.

Techno Educa 2012 ZenicaŽivimo u vremenu kada se tržište rada nalazi u svojevrsnoj tranziciji. Osnovno obilježje tranzitivnog procesa je usmjereno na odstupanje od klasičnog poimanja u kojem je dovoljno da menadžeri posjeduju reproduktivna znanja i ljudske, konceptualne i tehničke vještine. Tržište rada današnjice sve više se oslanja na više nivoe vještina i transverzalne kompetencije. Stoga bi visoko obrazovanje trebalo
obučiti studente naprednim znanjima, vještinama i kompetencijama koje su potrebne u njihovim profesionalnim životima.

Mogućnost zaposlenja pojedinca u potpunosti će zavisiti od njegovih mogućnosti na tržištu rada koje se konstantno mijenja. Temeljem ovih kriterija koncipirana je konferencija Techno-Educa 2012. koja će omogućiti studentima tehničkih, ekonomskih i drugih srodnih fakulteta da pokažu svoje preduzetničke ideje i tako se na najbolji način predstave tržištu rada, navodi se u zvaničnom pozivu na Konferenciju.

Studentska konferencija TECHNO-EDUCA 2012. sa temom “Preduzetničkim idejama ka ljepšoj budućnosti” je koncentrisana na stručnu pomoć privrednicima iz sektora kako velikih privrednih sistema, tako i malih i srednjih preduzeća (MSP). Ona treba da pomognu privrednicima u prevazilaženju ozbiljnog, kako tehnološkog tako i ekonomskog zaostajanja koji je nastao kao rezultat više od decenijskog odsustva iz propulzivnog razvoja metaloprerađivačkih, drvoprerađivačkih i drugih tehnologija, trendova i pravaca.

Konferencija je namjenjena studentima tehničkih, ekonomskih i drugih fakulteta, te svima onima koji svojim razmišljanjima streme ekonomskom prosperitetu zajednice, navodi se dalje u saopštenju.

Pozivaju se studenti i nastavnici visokoškolskih i naučno-istraživačkih institucija sa prostora regije Jugoistočne Evrope i šire da na jednoj specifičnoj konferenciji pokažu rezultate svog zajedničkog naučnog i stručnog rada koji ima širi interes.

Konačni radovi se dostavljaju do 05. novembra 2012. godine a prethodnu prijavu radova (naslov i autore) potrebno je izvršiti do 20. oktobra 2012. godine.

Više o Konferenciji možete saznati na web stranici Konferencije.

(STUDOMAT.ba)