FPN UNSA: Konferencija o vjerodostojnosti medija

Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, uz finansijsku podršku Ambasade SAD-a, organizuje Treću međunarodnu konferenciju "Media Accuracy - Challenges of Globalization and Specifics of the Region" ("Vjerodostojnost medija - Izazovi globalizacije i specifičnosti regiona") koja će se održati 28. i 29.9.2012. godine.


treca konferencija o vjerodostojnosti medija

Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, uz finansijsku podršku Ambasade SAD-a, organizuje Treću međunarodnu konferenciju “Media Accuracy – Challenges of Globalization and Specifics of the Region” (“Vjerodostojnost medija – Izazovi globalizacije i specifičnosti regiona”) koja će se održati 28. i 29.9.2012. godine.

treca konferencija o vjerodostojnosti medijaU radu konferencije učestvovat će brojni stručnjaci iz oblasti komunikologije i medija iz Hrvatske, Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine.

Tokom rada (u četiri panela) raspravljat će se o medijskim sadržajima i njihovom utjecaju na publiku, ulozi JRTV servisa u regionu, povezanosti medija sa političkim elitama, poziciji novinara u današnjim medijima, obrazovanju mladih novinara i mnogim drugim aktuelnim pitanjima.

Panelisti će biti profesori sa studija novinarstva iz Beograda, Zagreba, Novog Sada, Dubrovnika, Osijeka, Skoplja, Tuzle i Sarajeva, kao i mlađi asistenti i istraživači sa navedenih institucija.

Posebno je značajno istaknuti da su u pripremi Konferencije, kao i u osmišljavanju vizuelnog identiteta Konferencije učestvovali studenti Master sudija Odsjeka Komunikologija FPN. Tako će konferencija po prvi put povezati tri generacije istraživača komunikacijskih nauka.

Ovom konferencijom uspješno se nastavlja saradnja FPN-a iz Sarajeva sa srodim fakultetima univerziteta iz Beograda, Zagreba, Novog Sada, Skoplja, Dubrovnika, Osijeka i Tuzle, kao i drugim institucijama koje se aktivno bave analizom medijskih sadržaja i medijima u Bosni i Hercegovini. Zbornik sažetaka radova koji će biti predstavljeni na Konferenciji je publikovan, a Zbornik radova sa Konferencije bit će dostupan javnosti u decembru 2012. godine.

(Klix.ba)