Projekat PARTISH: Razvoj vanrednih studija i kratkih ciklusa učenja u visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine

U okviru PARTISH projekta „Razvoj vanrednih studija i kratkih ciklusa učenja u visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine“ – PARTISH (Development of part-time and short cycle studies in higher education in Bosina and Herzegovina), projektni partneri iz Bosne i Hercegovine boravili su, od 4. do 6. jula 2023. godine, u studijskoj posjeti Univerzitetu u Montpeljeu (Francuska).


U studijskoj posjeti učestvovali su predstavnici Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Sveučilišta u Mostaru, Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Zenici, Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, privredne komore FBiH i RS, kao i međunarodni partneri, univerziteti iz Talina i Rige, Visoka škola Univerziteta Latvija, Visoka škola Akademija Maribor i Univerzitet u Novom Sadu.

Advertisements

Tokom sastanka, predstavnici Univerziteta u Montpeljeu predstavili su oblike cjeloživotnog učenja i osiguranje kvaliteta u sistemu cjeloživotnog učenja, sa posebnom pažnjom na priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja (validation/recognition of prior learning).

Priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja omogućava utvrđivanje, dokumentovanje, vrednovanje i priznavanje ishoda učenja koji su ostvareni uprkos nedostatku formalnog obrazovanja u datom području, npr. kroz radno iskustvo ili razvoj ličnih interesovanja. Ono podržava lični i profesionalni razvoj pojedinaca i podstiče razvoj najvažnijeg od svih – ljudskog kapitala, stvarajući na taj način i bolje uslove i poboljšanje stanja na tržištu rada. Značaj priznavanja prethodnog učenja ili prethodno stečenih znanja prepoznale su brojne zemlje, a UNESCO je svojom definicijom iz 2012. godine naglasio da je priznavanje, vrednovanje i akreditacija (recognition, validation and accreditation) svih oblika ishoda učenja praksa koja omogućava jasniju vidljivost i uvažavanje cjelokupnog spektra kompetencija (znanja, vještina i stavova) stečenih u različitim situacijama, na različite načine i u različitim životnim razdobljima (https://epale.ec.europa.eu/hr/blog/priznavanje-prethodnog-ucenja-prednosti-i-izazovi).

Predstavnici Univerziteta u Talinu govorili su o trendovima i prijetnjama u inovacijama e-učenja u visokom obrazovanju, dok su sa Riga Medical College Latvijskog univerziteta prezentirali pravni okvir studija kratkog ciklusa. Predstavnici Academia Higher Education CollegeMaribor predstavili su najbolje prakse u implementaciji vanrednih i kratkih ciklusa studija u Sloveniji, a predstavnici Univerziteta u Novom Sadu pružili su uvid u implementaciju kratkog ciklusa na njihovoj visokoškolskoj ustanovi.

Advertisements

Univerziteti iz BiH predstavili su uložene napore za uvođenje kratkih ciklusa i studijske programe kratkih ciklusa koji su razvijeni tokom PARTISH projekta.

Glavni cilj projekta PARTISH je unapređenje visokog obrazovanja i promocija orijentiranosti ka cjeloživotnom učenju u BiH, kroz razvoj vanrednih studija i studija kratkog ciklusa, pravnog okvira za uvođenje ove vrste studija te davanje preporuka visokoobrazovnim ustanovama za implementaciju vanrednih studija i studija kratkog ciklusa u cijeloj BiH, u svrhu zadovoljenja potreba i interesa studenata, privrednog sektora i visokoobrazovnih institucija u različitim kantonima/entitetima. Rezultati projekta doprinijeti će široj dostupnosti visokog obrazovanja te većoj relevantnosti i prilagodljivosti visokog obrazovanja tržištu rada.

Koordinator projekta PARTISH je Univerzitet u Novom Sadu, a projektni konzorcij čini još 16 partnerskih institucija: Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Univerzitet u Tuzli, Sveučilište u Mostaru, Univerzitet u Zenici, Riga Medical College of the University of Latvia, Tallin University, University of Montpellier, Višja strokovna šola Academia Maribor, Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS, Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Privredna/Gospodarska komora FBiH, Privredna komora RS7, Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja.